یک دیدگاه

  1. انتقادات داماد وزیر اطلاعات مسئول قتلهای زنجیره ای و عنصر اطلاعاتی بلندپایه علیه ساختاری که خودش و قبیله ش ازش ارتزاق کردن! چیزی که این ملت کم نداره قهرمانها و پهلوان پنبه های دروغین و چیزی که نیاز داره رسانه هایی که به این قهرمان پروری دروغین دامن نزنن…

Comments are closed.