صحبتهای ضدونقیض پیروز مجتهدزاده درمخالفت و موافقت با رژیم:جمهوری اسلامی،تا کی سیاست ایدئولوژیک؟چین و عربستان هم پیمان شده اند

یکی از عوامل مهم در به وجود آمدن شرایط بحرانی امروز در ایران در همه زمینه ها سو مدیریت و ناکارآمدی به ظاهران مدیران و کارشناسان رژیم اسلامی در درازای چهل و سه سال گذشته بوده که امروز نتیج فاجعه بار آن را در ایران شاهد هستیم.

کارشناسان سیاسی و اقتصادی و اجتماعی طی سالهای اخیر نسبت به وقوع انفجارهای اجتماعی هشدار داده بودند.

پیروز مجتهدزاده کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه در رشته ژئوپلیتیک در انگلستان در یک گفتگوی رسانه ای در ایران به خطاهای سیاسی رژیم در سیاست های خارجی و داخلی پرداخته و مقام های رژیم را آماتورهایی نامید که پس از چهل و سه سال هنوز الفبای سیاست را نمی دانند.

در عین حال پیروز مجتهدزاده انتقادهای تندی را نیز به دولت چین کرد که چرا نسبت به رژیم اسلامی طی روزهای گذشته سیاست دیگری را در پیش گرفته و همچنین به عربستان سعودی نیز حمله کرد و این امر ضد و نقیض بودن صحبت ها و انتقادات او از رژیم را نشان می دهد.

نسخه کامل صحبت های پیروز مجتهدزاده در اختیار شما همراهان گرامی قرار دارد: