صحنه سیاسی اسرائیل، با بن بست بزرگ برپایی دولت بعدی روبرو شده است. دور سوم انتخابات؟

بنی گانتس (چپ) مهمترین رقیب سیاسی نتانیاهو محسوب می شود، ولی آیا با هم دست ائتلاف خواهند داد؟

شمارش رسمی آراء رای دهندگان در انتخابات عمومی پریروز (سه شنبه) در اسرائیل شامگاه امروز به وقت محلی به پایان می رسد و نتایج نهایی انتخابات اعلام می شود. ولی در همین حال، احتمال برپایی دولت آینده در اسرائیل به صفر نزدیک تر می گردد و این احتمال منطقی به نظر می رسد که انتخابات به دور سوم برسد و مردم اسرائیل ناچار باشند کمتر از پنج ماه دیگر، دوباره به پای صندوق های رای بروند.

برپایی دولت وحدت ملی، ظاهرا می تواند بهترین راه برای خروج از بن بست باشد. ولی اجرای خود این اندیشه نیکو نیز با بن بست های زیاد روبروست.

در حال حاضر نتایج شمارش آراء ۹۱ درصد از رای دهندگان حکایت از آن دارد که حزب آبی و سفید ۳۲ کرسی به دست آورده و لیکود یک کرسی از دست داده و به ۳۱ کرسی نزول کرده است. ولی انتظار می رود که تا پایان شمارش کل آراء لیکود به همان ۳۲ کرسی باز گردد. اما افزودن یا کاستن یک کرسی، مشکلی را حل نمی کند.

برای برپایی دولت آینده، کافی است که نخست وزیر از حمایت ۶۱ تن از ۱۲۰ نفر اعضای کنست (پارلمان اسرائیل) برخوردار باشد و اگر لیکود و آبی و سفید ائتلاف کنند، به آسانی این حد نصاب را پشت سر می گذارند. ولی همزیستی این دو حزب، تقریبا امکان ناپذیر به نظر می رسد. زیرا نتانیاهو به احزاب راست و مذهبی و تعصب گرای مذهبی قول داده که به صورت یک جناح منسجم به مذاکره برای برپایی دولت آینده خواهند پرداخت.

در حزب آبی و سفید، یائیر لپید که یکی از چهار نفر رهبران این گروه محسوب می شود، روابط بسیار تیره ای با مذهبیون تعصب گرا دارد. رهبر ردیف اول این حزب یعنی بنی گانتس نیز گفته است که حاضر به ائتلاف با لیکود است، به شرط آن که نتانیاهو در راس آن نباشد، زیرا دارای پرونده های فساد مالی است و نباید نخست وزیر باشد.

ظاهرا به نظر می رسد که گانتس از این شرط خود عدول کرده است. ولی در همان حال اصرار می ورزد که نخست وزیری به صورت نوبتی باشد و دو سال اول، او مقام نخست وزیری را به دست گیرد. ولی نتانیاهو بیم دارد که اگر در این زمان نخست وزیر نماند، دادستان کل حق دارد با صدور کیفرخواست، او را به پای میز محاکمه بکشاند.

طبق قوانین اسرائیل، تنها نخست وزیر است که در دوران خدمت، نمی توان او را به دادگاه کشاند. ولی وزیران کابینه این امتیاز برخوردار نیستند.

اگر نتانیاهو بخواهد وارد کابینه ائتلافی با آبی و سفید گردد، باید به احزاب راست که از او حمایت کرده و ظاهرا یک جناح منسجم به وجود آورده اند، صرفنظر کند.

برپایی دولت وحدت ملی ایجاب می کند که رهبر حزب ییسرائل بیتینو یعنی اویگدور لیبرمن هم وارد کابینه شود. زیرا او بود که این اندیشه را مطرح کرد. لیبرمن نیز با احزاب تعصب گرای دینی بسیار مخالف است.

آقای منشه امیر در مصاحبه ای که بامداد امروز (پنجشنبه) از رادیو بی بی سی در لندن پخش شد، از جمله گفت که ساختار سیاسی اسرائیل برای تشکیل دولت آینده به یک صفحه شطرنج شباهت دارد که فقط یک شطرنج باز ماهر می تواند مهره ها را کنار هم بچیند.

یک دیدگاه

  1. اسرائیل باید هشیار باشد. لیست ائتلاف عربی در انتخابات قدرت سوم را بدست آورده است و از احزاب مذهبی یهودی و هم چنین حزب لیبرمن جلو افتاده است .دوستان خوب یهودی هشیار باشید مسلمانان همانگونه که اروپا را دارند بتدریج تصرف می کنند در اسرائیل نیز با زاد ولد بسیار می خواهند ترکیب جمعیتی اسرائیل را بتدریج بنفع خود تغییر دهند .

Comments are closed.