وحید صیادی نصیری، زندانی سیاسی-عقیدتی، روز چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷/ ۱۲ دسامبر ۲۰۱۸، پس از دو ماه اعتصاب غذا در زندان لنگرود قم درگذشت.

وی خواستار دادگاهی عادلانه و انتقال به زندان اوین یا گوهردشت کرج شده بود.

در زندانهای مخوف رژیم جنایتکار اسلامی، در اقدامی غیرقانونی و غیر انسانی، برای فشار بر زندانیان سیاسی، آنان را در بند مجرمین خطرناک نگهداری می‌کنند.