صدراعظم آلمان خانم آنگلا مرکل به اسرائیل می آید تا در نشست مشترک دو دولت شرکت کند

در سفر خانم مرکل دانشگاه عبری اورشلیم نیز به خانم مرکل دکترای افتخاری اعطا خواهد کرد

در اورشلیم اعلام شد که صدراعظم آلمان خانم آنگلا مرکل به زودی به اسرائیل می آید و گفتگوهای مهمی برای تحکیم هرچه بیشتر روابط بین دو کشور صورت خواهد گرفت.

این سفر همزمان با تجدید تحریم های نفتی از جانب ایالات متحده علیه حکومت اسلامی ایران انجام می گیرد که با مخالفت دولت آلمان روبرو شده که سخت می کوشد همچنان به داد و ستد بازرگانی با رژیم ایران ادامه دهد.

در گذشته دولت های اسرائیل و آلمان بارها جلسات مشترک برگزار کرده اند و این بار نیست پس از ورود خانم مرکل، نشست مشترک وزیران دو کشور برگزار خواهد گردید. در کنار این اقدام نِمادین که نشان دوستی و همکاری بین دو کشور است، خانم مرکل از نمایشگاه مهمی دیدن خواهد کرد که در آن نوآوری های تکنولوژی اسرائیل در رشته های مختلف به نمایش گذاشته خواهد شد.

در همین فرصت، دانشگاه عبری اورشلیم نیز به خانم مرکل دکترای افتخاری اعطا خواهد کرد.

آخرین دیدار خانم مرکل از اسرائیل چهار سال پیش انجام گرفت.

در ماه های اخیر آلمان یکی از کشورهای عمده اروپای غربی است که می کوشد به داد و ستد بازرگانی با رژیم ایران ادامه دهد، ولی در این زمینه تاکنون دستاوردی نداشته است.

وزیر خارجه آلمان در این هفته پیشنهاد کرد که کشورهای اروپای غربی یک سیستم مالی مستقل برای دور زدن تحریم های ایالات متحده علیه ایران برپا کنند. ولی خانم مرکل انجام این پیشنهاد را غیرعملی خواند و آن را با سردی تلقی کرد.

دولت آلمان بارها گفته است که خود را نسبت به آینده و تامین امنیت اسرائیل متعهد می داند و در این راستا کمک های مهمی به اسرائیل اعطا کرده است.

نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل حدود دو ماه پیش از برلین دیدن کرد و با خانم مرکل به گفتگو نشست. قرار است دیدار صدراعظم آلمان از اسرائیل در سوم ماه اکتبر، یعنی حدود پنج هفته دیگر انجام شود. این سفر دو روز ادامه خواهد داشت.