صدراعظم آلمان در اسرائیل:حصول توافق جدید با ایران بیش از این نمی تواند به تعویق بیفتد

صدر اعظم آلمان که به اسرائیل سفر کرده است خواستار جمع بندی سریع مذاکرات وین شد و گفت که حصول توافق جدید با ایران بیش از این نمی تواند به تعویق بیفتد.

در همین رابطه امروز(چهارشنبه)به گفته منابع نزدیک به مذاکرات وین طرف های غربی به تیم مذاکره کننده رژیم اسلامی گوشزد کرده اند آژانس نهادی مستقل است و آنها نمی توانند در اموری که تضمین کننده عدم اشاعه اتمی است مداخله کنند.

به نظر می رسد هشدار صدراعظم آلمان به رژیم اسلامی نیز در ادامه تذکراتی است که طرف های مذاکره کننده با رژیم در وین داده اند.

صدر اعظم آلمان برای دیداری کوتاه به اسرائیل سفر کرده است.

موضوع این سفر کوتاه برنامه اتمی رژیم اسلامی و بحران اوکراین از محورهای گفتگوی شولتس با مقامات اسرائیلی است.

نخست وزیر اسرائیل و صدر اعظم آلمان امروز(چهارشنبه)از مرکز یادبود یهودیان جنگ جهانی یاد و شم دیدار کردند.