صندوق بین المللی پول شرایط وخیمی را برای اقتصاد ایران پیش بینی می کند

صندوق بین‌المللی پول می گوید انتظار می رود با کاهش صادرات نفت ایران در ۲ سال آینده وضعیت اقتصادی رو به افول برود

با بازگشت تحریم های آمریکا علیه تهران صندوق بین المللی پول پیش بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال جاری را و سال  آینده میلادی را به طور محسوسی کاهش داده است.

در عوض این نهاد بین المللی رشد اقتصادی بهتری را برای عربستان سعودی پیش بینی کرده است صندوق بین‌المللی پول در ارزیابی تازه خود می گوید انتظار می رود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی ۱.۵ درصد و در سال ۲۰۱۹ در حدود ۳.۶ درصد کاهش پیدا کند.

صندوق بین‌المللی پول ناظر بر اجرای سامانه پولی در سطح جهان است و پیش بینی های آن نیز از منابع مهم و موثر ارزیابی اقتصادی کشورهای مختلف به شمار می رود.

این نهاد که دفتر مرکزی آن در واشنگتن قرار دارد نزدیک به یک سال پیش گفته بود که انتظار می رود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ بالای ۴ درصد باشد آن هم در حالی که دیگر تولیدکنندگان نفت در خاورمیانه رشد اقتصادی نزدیک به ۳۰ درصد خواهند داشت.

این پیش‌بینی اما با بازگشت دور نخست تحریم‌ها علیه تهران و چشم انداز وضعیت اقتصادی وخیم ایران پس از بازگشت تحریم های نفتی و مالی و بانکی در آبان ماه تغییر کرده است.

صندوق بین‌المللی پول می گوید انتظار می رود با کاهش صادرات نفت ایران در ۲ سال آینده وضعیت اقتصادی رو به افول برود.تا دوباره در سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ به یک وضعیت نسبتاً ثابت برسد.

همزمان اما پیش بینی رشد اقتصادی عربستان سعودی که سال پیش ۰.۹% بود انتظار می‌رود به ۲.۲ درصد در سال جاری میلادی و ۲.۴ درصد در سال ۲۰۱۹ برسد نیم درصد بیشتر از ارزیابی قبلی در مجموع کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۸ ۲ درصد و در سال بعد دو و نیم درصد رشد خواهند داشت البته این رشد نیز در مجموع کمتر از ارزیابی قبلی است.

کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا به خاطر سطح پایین بهای نفت در سالهای پیش با آشوب و هرج و مرج در منطقه و مسائل امنیتی از نظر اقتصادی ضربه خوردند و صندوق بین‌المللی پول در ارزیابی پیشین خود گفته بود که اقتصاد ایران با بحران شدیدی روبرو شد.

اما در گزارش جدید خود می گوید وضع به مراتب وخیم تر از آن است که پیشتر ارزیابی و پیش بینی شده بود.