طرح چند ساله نخست وزیر برای افزایش مداوم بودجه دفاعی اسرائیل، در برابر بالا رفتن خطرات امنیتی

نخست وزیر اسرائیل در طرحی که به وزیران ارائه کرده، به بررسی نیازهای امنیتی کشور در سال های آینده پرداخته و خواهان افزایش بودجه ارتش در دوازده سال آینده شده است.

بنیامین نتانیاهو می گوید که نیازهای امنیتی اسرائیل مرتبا افزایش می یابد و خطرات منطقه ای و جهانی گسترده تر می شود و این امر ایجاب می کند که بودجه نظامی اسرائیل نیز بالا رود.

در حال حاضر اسرائیل یکی از نخستین کشورهایی است که دارای بالاترین هزینه های دفاعی در بودجه ملی کشور می باشد. ولی بنیامین نتانیاهو بر این باور است که این بودجه باید هر سال به میزان دو هزارم، و حتی سه هزارم درصد از تولیدات ناخالص ملی افزایش یابد تا بتوان برنامه های تسلیحاتی دراز مدت کشور را تنظیم کرد. به گفته او، این افزایش بودجه از جمله برای تکمیل جدار امنیتی در همه مرزهای اسرائیل با کشورهای عرب همسایه مورد نیاز است.

وزیر دارایی این طرح نخست وزیر را رد می کند و می گوید که چنین افزایشی، به بودجه های مورد نیاز دیگر لطمه می زند و ممکن است موجب کاهش بودجه های رفاهی و آموزشی و غیره گردد.

نتانیاهو این طرح خود را در نشست هفته پیش کابینه، با وزیران در میان گذاشت. او بر این باور است که میزان بودجه امور دفاعی و امنیتی اسرائیل باید برای یک مدت طولانی مشخص باشد، تا ارتش و دیگر نهادهای دفاعی و امنیتی کشور بتوانند نیازهای دراز مدت خود را برنامه ریزی کنند و خرید تسلیحات و لوازم دفاعی به صورت منظم تری انجام گیرد.

آگاهان می گویند که برای اجرای برنامه های دراز مدت، باید میزان بودجه در طول سال های پیش رو مشخص باشد.

ارزیابی شده که اگر هر سال دو هزارم یا سه هزارم از درآمد ملی صرف افزایش بودجه نظامی شود، ارتش در سال های آینده جمعا چهل میلیارد شِکِل (بیش از ده میلیارد دلار) اضافه بودجه خواهد داشت که می تواند آن را صرف نوآوری ها و تولید امکانات دفاعی بسیار پیشرفته کند.

نخست وزیر به وزیران یادآور شد که اسرائیل دارای یک مساحت کوچک است (معادل یک هشتادم خاک ایران) و تمرکز جمعیت در مرکز این کشور بسیار زیاد است و خطرات امنیتی و نظامی، از هر جهت، این کشور را تهدید می کند – بنابراین، بودجه دفاعی باید در سطحی باشد که بتواند به همه نیازها، از نظر هزینه ها، پاسخ مناسب بدهد.

هیات وزیران اسرائیلی هنوز در مورد پذیرش و یا رد پیشنهاد نخست وزیر مباحثات اساسی به عمل نیاورده و ادامه بحث و بررسی به فرصت دیگری موکول شده است.