طومار وکالت به شاهزاده رضا پهلوی به نیم میلیون نزدیک میشود و موافقین و مخالفین همچنان ابراز نظر می کنند

کمپین مردمی موسوم به «وکالت می دهم» که به هدف حمایت و سپردن وکالت مردمی به شاهزاده رضا پهلوی به راه افتاده است،وارد دومین هفته خود میشود و طوماری که برای پشتیبانی مردمی از این کمپین تنظیم شده است به نیم میلیون نزدیک می شود.

در همان حال واکنش های موافق و مخالف همچنان ادامه دارد.

مخالفان،کمپین وکالت به شاهزاده رضا پهلوی دلیل مخالفت خود را ایجاد اختلاف و تفرقه در میان مردم و نیروهای مخالف جمهوری اسلامی می دانند که سبب ماندگاری رژیم می شود.

در برابر موافقان این استدلال را مطرح می کنند که شاهزاده رضا پهلوی یک شخصیت ملی است که در چهار دهه گذشته فرا حزبی و فرا سیاسی عمل کرده که حتی جمهوریخواهان نیز او را بعنوان یک شخصیت ملی و دموکرات قبول دارند و اوست که میتواند بدون هیچ جبهه گیری سیاسی به عنوان نماینده و وکیل مردم برای دوران گذار و تا رسیدن به روز برگزاری یک رفراندوم آزاد با جهان غرب وارد گفتگو شود و صدای ملت ایران را برساند.

علی کریمی ورزشکار مطرح ایرانی یکی از موافقان این کمپین است که در حمایت از این کمپین و در پاسخ به مخالفان از آنها خواست تا در برابر شاهزاده رضا پهلوی کاندیدای مورد نظر خود را معرفی کنند.

امضای طومار حمایت از کمپین همچنان ادامه دارد و مردم نیز از داخل ایران با ارسال ویدیوهای حمایتی وکالت نمادین خود به شاهزاده رضا پهلوی را اعلام می دارند.

https://www.change.org/p/prince-reza-pahlavi-is-my-representative-c0fab7a1-2d92-4e8d-93c2-5f894a6e439b

طی روزهای گذشته بانوی هنرمند شهناز تهرانی با انتشار ویدیویی وکالت خود به شاهزاده رضا پهلوی را اعلام داشت و در مقابل خانم لیلی گلستان که خود یک بانوی هنرمند و اهل ادب است در مخالفت با این اقدام شهناز تهرانی را یک فاحشه نامید که با واکنش های شدید مردم روبرو گردید و در آخر اعلام داشت که پیام مورد نظر را کس دیگری از طرف خانم گلستان مطرح کرده و این گفته او نبوده است و البته ایشان از خانم شهناز تهرانی معذرت خواهی هم نکردند.

طی روزهای گذشته شاهزاده رضا پهلوی در تماس تلفنی با خانم شهناز تهرانی از او دلجویی کردند که پس از انتشار این گفتگوی تلفنی واکنش های مثبت مردمی را در پی داشت.

همچنین شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به کمپین مردمی «وکالت می دهم» از مردمی که وی را وکیل و امین خود می دانند سپاسگزاری کرده و اعلام داشت که طی روزهای آینده سفرهایی به منظور دیدار با مقام های غربی انجام خواهد داد که صدای مردم ایران را به گوش آنها برساند.