ظریف از همکاری امیرنشین ها با اسرائیل ابراز ناخرسندی کرده گفت: «امنیت خلیج فارس را نمی توان خریداری کرد»

شورای امنیت سازمان ملل در یک نشست از راه دور، به بررسی بحران در خلیج فارس پرداخت که در آن محمد جواد ظریف از عادی سازی روابط بین امیرنشین های عرب با اسرائیل، بدون بردن نام آن ها ابراز ناخرسندی کرد و گفت: «امنیت خلیج فارس را نمی توان با پول خرید. امنیت چیز خریدنی نیست». اشاره او به این واقعیت بود که عادی سازی روابط سود بسیاری برای اسرائیل و کشورهای خاورمیانه خواهد داشت.

در ارزیابی های روزهای اخیر گفته شده بود که تقویت همکاری بین اسرائیل و امیرنشین ها، آن ها را برای ایستادگی در برابر تهدیدهای رژیم تقویت خواهد کرد. ظریف، اکنون در پاسخ به این ارزیابی می گوید که “امنیت و ثبات را نمی توان از دیگران خرید  و این تجویز غلط باعث بروز عواقب فاجعه باری در منطقه شده است”.

وزیر خارجه حکومت اسلامی ایران در حالی این سخنان را بیان می کند که حکومت ایران از دیرباز می کوشد با به وجود آوردن یک نیروی دریایی قوی، خلیج فارس را در انحصار خود بگیرد.

فرماندهان سپاه پاسداران بارها تهدید کرده اند که تنگه هرمز را به روی کشتی های بیگانه و به ویژه رزم ناوهای آمریکایی خواهند بست.

حسن روحانی نیز تهدید کرده بود که اگر صادرات نفت ایران، به علت تحریم های آمریکایی به صفر برسد، رژیم ایران تنگه هرمز را به روی آمد و شد نفتکش های کشورهای دیگر نیز خواهد بست.

حکومت ایران در سال میلادی گذشته به چندین فقره مین گذاری و تخریب نفتکش های خارجی و حتی ربودن آن ها دست زد و بحران را در این منطقه حساس به شدت بحرانی ساخت.

جواد ظریف در بخش دیگری از سخنرانی از راه دور ادعا کرد که رژیم ایران در حفظ امنیت خلیج فارس مهمترین نقش را دارد و بیشترین تلاش را می کند.

دولت روسیه که از دیدگاه های رژیم ایران در برابر ایالات متحده جانبداری می کند، طرحی را برای ایجاد امنیت در خلیج فارس ارائه کرد که هدف از آن کاهش حضور ناوگان های آمریکایی و اروپایی در این آبراه مهم بین المللی می باشد. ولی وزیر دفاع ایالات متحده گفت: «کشورهای منطقه دریافته اند که رژیم ایران بزرگترین تهدید امنیتی در خاورمیانه است».

کلی کرافت، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل در جریان مباحثات شب گذشته شورای امنیت، در مورد طرح ارائه شده از جانب روسیه گفت: «هیچ نیازی به طرح روسیه برای تامین امنیت حوزه خلیج فارس نیست، بلکه باید رژیم ایران را وادار ساخت که قطعنامه های شورای امنیت را بپذیرد و آن ها را اجرا کند».