ظریف به کشورهای اروپایی هشدار داد که به توصیه بریتانیا در مورد همکاری با آمریکا علیه ایران عمل نکنند

حکومت ایران یک بار دیگر به کشورهای اروپایی هشدار داد که اگر به خنثی کردن تحریم های اقتصادی آمریکا نپردازند و همچنان داد و ستد اقتصادی آنان با ایران هلج بماند، حکومت ایران به اقدامات متقبل علیه آن ها و در رابطه با تعهدات خود در چارچوب برجام دست خواهد زد.

این هشدار از جانب محمد جواد ظریف وزیر خارجه حکومت انتشار یافت. ظریف به پیشنهاد بریتانیا خطاب به کشورهای اروپایی، که آن ها را فراخواند به تحریم های ایالات متحده علیه رژیم ایران بپیوندند، به شدت حمله کرد و از جمله نوشت:

«انگلیس کورکورانه در ماجراجویی تروریستی آمریکا مشارکت می‌کند بهتر است اروپایی‌ها هم ؛ به جای تبعیت از واشنگتن، تعهدات برجامی خود را اجرا کنند».

ظریف در ادامه این پیام توییتری خود نوشت: «قصور دیپلماتیک؟ انگلیس طوطی‌وار از خط آمریکا تبعیت می‌کند و کورکورانه در ماجراجویی تروریستی آن در منطقه مشارکت می‌کند».

در سال های اخیر روابط رژیم ایران با دولت بریتانیا، همیشه بحرانی بوده و اکنون تنش بین دو کشور با عملیات رژیم ایران علیه سفیر بریتانیا در تهران به اوج رسده است.

ظریف افزود: آخرین باری که انگلیس توسط آمریکا به رسوایی کشیده شد، در جنگ عراق بود. نتیجه چه بود؟ برای ایجاد تغییر، مسیر شرافتمندانه را در پیش بگیرید: بدهی به ایرانیان را که دادگاه به آن حکم داده است، پرداخت کنید.

ظریف در توئیت دیگری نیز نوشت: به مدت ۲۰ ماه،  سه کشور اروپایی به تبعیت از سیاست مماشات انگلیس– در برابر دیکته‌های آمریکا تعظیم کرده است. این مسأله آنها را به هیچ جا نرسانده و هرگز نخواهد رساند.

وزیر امور خارجه ایران تأکید کرد: گروه سه کشور اروپایی می‌توانند برجام را نجات دهند اما نه با مماشات با قلدر و فشار بر طرف متعهد، بلکه باید در اجرای تعهدات خود جرات به خرج دهد.

ظریف در حالی این سخنان را بیان می کند که ۵ روز پیش بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در گفت و گوی تلفنی  با حسن روحانی ایران را به پایان اقدامات خصمانه فراخوانده وگفته بود: بریتانیا به حفظ برجام متعهد است. شارل میشل، رئیس شورای اروپا نیز همزمان ،موضع مشابهی داشته و برجام را ابزاری برای حفظ ثبات منطقه دانسته است.