ظریف بودجه کل نظامی ایران را ۱۶ میلیارد دلار عنوان کرد. ولی این نیز مانند سخنان دیگر سران رژیم، دروغ است

حکومت اسلامی ایران در طول سال ها همیشه ادعا کرده که کمترین بخش از بودجه کشور را به امور نظامی اختصاص می دهد و ادعای کشورهای دیگر دایر بر این که ایران به تدریج به یک زرادخانه بزرگ مبدل می شود، بی پایه و اساس است. 

در جریان مباحثات این هفته مجلس و دفاعیات محمد جواد ظریف از سخنان و فعالیت های خود، او ادعا کرد که بودجه دفاعی ایران، به طور نسبی یکی از کمترین هاست و از ۱۶ میلیارد دلار فراتر نمی رود. با آن که آشنایان امور می گویند که بودجه واقعی ده برابر این مبلغ است، سخنگوی وزارت خارجه اعلام داشت که مقامات مسؤول در امور نظامی و دفاعی رژیم می گویند که این بودجه از شش میلیارد دلار فراتر نمی رود و ظریف آن را تقریبا سه برابر اعلام کرده است. بدیهی است که هیچ فردی در جهان چنین ادعا نیروهای مسلح را نمی پذیرد و آن را نمونه دیگری از دروغ پردازی های رژیم تلقی می کند.

در این زمینه، سخنان محمد جواد ظریف در نشست دو روز پیش مجلس که ظاهرا مبلغ بودجه نظامی ایران را افشاگری کرده است، مورد اعتراض شماری از نمایندگان قرار گرفت و از او انتقاد کردند که به برملا ساختن اسرار نظامی کشور روی آورده و آمار نادرست ارائه داده است.

ظریف در برخی از سخنرانی و مصاحبه ها، برای اثبات این ادعا که ایران دارای یکی از پائین ترین درصد هزینه های نظامی میباشد، گفته بود که این بودجه از شانزده میلیارد دلار فراتر نمی رود و گفته بود که کشورهای دیگر هستند که بودجه های بسیار بزرگترین را به هزینه های نظامی اختصاص می دهند و به عنوان مثال بودجه نظامی ایالات متحده به حدود یک هزار میلیارد دلار نزدیک می شود.

با آنکه در نشست مجلس، این سخنان ظریف که در دفاع از رژیم گفته شده، مورد انتقاد شدید قرار گرفت و به “افشاگری اسرار نظامی” تعبیر گردید، ولی آن نیز یکی دیگر از دروغ های حکومت ایران محسوب می شود که سران آن همیشه بر این گمان باطل بوده اند که مردم دنیا زودباور هستند و مقامات کارشناسی دولت های جهان را می توان با دادن اطلاعات غلط درباره بودجه واقعی رژیم ایران گمراه کرد. آن ها نمی دانند که هر کشور پیشرفته ای دارای کارشناسان ویژه در وزارت دفاع، وزارت اطلاعات و حتی وزارت خارجه است که منابع اطلاعاتی خوبی دارند و ارزیابی های مستقل انجام می دهند.

حتی شخص ظریف نیز، به گفته عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه، ارقامی را که در مورد بودجه نظامی رژیم ذکر کرده، به نقل از رسانه های خارجی بوده و اکنون از قول مقامات نیروهای مسلح می گوید که بودجه نظامی، تنها شش میلیارد دلار است و رقم ۱۶ میلیارد، اشتباها اعلام شده است.

کارشناسان امور نظامی ارزیابی می کنند که بودجه نظامی ایران ممکن است ده برابر رقمی باشد که ظریف در سخنان خود ارائه داده است و دست کم یک سوم از درآمد ملی ایران را شامل می شود که یکی از بزرگترین و سنگین ترین بودجه های نظامی در جهان است.

دروغ پردازی ظریف، و ادعای برخی دیگر از مقامات نظامی و سیاسی رژیم در مورد ناچیز بودن بودجه نظامی، در شرائطی عنوان می شود که رژیم به پروژه پرهزینه اتمی ادامه می دهد. ولی بودجه موشک سازی آن ممکن است چندین برابر بودجه اتمی باشد.

علاوه بر این، نیروی نظامی رژیم ایران، دارای سربازان ارتش، سپاه پاسداران، بسیج، نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها می باشد که جمعا درصد بزرگی از جمعیت ایران را تشکیل می دهند.

همچنین رژیم ایران هر سال بیش از یک میلیارد دلار به سازمان های ترور فلسطینی و عربی و اسلامی کمک مالی می دهد.

هیچ عقل سلیمی نمی تواند رقم ۱۶ میلیاردِ ذکر شده توسط ظریف را واقعی بداند.

بودجه واقعی امور نظامی و توسعه طلبی رژیم ایران، تنها همان مبلغی نیست که ظاهرا در بودجه قید شده است. برای آن که دشمن از بودجه واقعی امور نظامی آگاه نشود، بخش عمده این مبلغ، به ناو وزارتخانه های مختلف ثبت شده که در نهایت متعلق به نیروهای مسلح است و وزارتخانه ها باید آن را در اختیار سپاه قرار دهند.

علاوه بر این، حکومت به سپاه پاسداران اجازه داده بنادر خصوصی خود را داشته باشد و هر اندازه که مایل است به واردات و صادرات کالا بپردازد و هیچ نظارتی بر آن وجود ندارد.

بنیادهای مختلفی نیز در حکومت وجود دارد که تمام بودجه و یا بخشی از بودجه آنها به سپاه پاسداران انتقال می یابد.

تحلیلگر رادیو پیام اسرائیل ارزیابی می کند که با در نظر گرفتن همه منابع مالی که در اختیار سپاه پاسداران قرار دارد، بودجه کل نیروهای مسلح بیش از یک سوم درآمد ملی ایران را در خود می بلعد و یکی از عوامل اصلی بحران اقتصادی در کشور است. سپاه پاسداران از درآمدهای اقتصادی خود هیچگونه مالیاتی نمیپردازد و بخش عمده ای از اجرای پروژه های گران قیمت و پردرآمد عمرانی را نیز در دست خود قبضه کرده است.