ظریف در آستانه “روز جهانی قدس”: «تسلیحات اتمی اسرائیل، صلح و امنیت جهان را به خطر انداخته است!؟»

در ادامه اقدامات نمایشی رژیم ایران و تبلیغات گسترده ای که با نام “روز جهانی قدس” به راه انداخته، محمد جواد ظریف نیز دوباره به یاد توان اتمی اسرائیل افتاد و در پیامی ادعا کرد که “سازه های کشتار جمعی اسرائیل تهدیدی جهانی است».

وزیر خارجه حکومت ایران که سخنانش از شبکه تلویزیونی رژیم ایران پخش شد، این ادعا را در حالی مطرح می سازد که اسرائیل نه تنها هیچ کشور دیگری را به نابودی تهدید نکرده، بلکه در پی آشتی با فلسطینی ها و گسترش همکاری با کشورهای عرب می باشد و این، حکومت ایران است که به آرزوی نابودی اسرائیل و مسلط شدن آدمکشان مزدور رژیم ایران در این سرزمین شعار می دهد.

خود حکومت ایران است که از فلسطینی ها می خواهد از صلح با اسرائیل دوری جویند و به ستیز و ترور ادامه دهند، تا به ریختن خون خود، به آرمان رژیم ایران که همانان نابودی اسرائیل است، کمک کنند.

محمد جواد ظریف در پاسخ به این استدلال که آینده فلسطینیان امری است که به خود آنان و کشورهای عرب مربوط است و چرا رژیم ایران در آن دخالت می کند، گفت: «سیاست‌های رژیم صهیونیستی سیاست‌هایی نیست که منحصر به یک منطقه کوچک باشد، شما امروز می‌بینید که حتی در ایالات متحده، منافع رژیم صهیونیستی در بسیار از موارد بر منافع خود آمریکایی‌ها غلبه می‌کند. این منافع اسرائیلی هاست که سیاست‌های آمریکا را می‌چرخاند و در اروپا هم به همین گونه است».

این سخنان را وزیر خارجه را وزیر خارجه حکومتی بر زبان می آورد که با برپایی یک لشگر کلونیالیستی به نام “سپاه قدس” در چهار کشور منطقه به دخالت نظامی و خونریزی ادامه می دهد و این در صورتی که اسرائیل در هیچ نبرد خارج از سرزمین خود شرکت ندارد.

ظریف در نتیجه گیری خود گفت: « این تصور که مشکلات مردم فلسطین مشکلی محلی و عربی است، درست نیست».

ظریف در برخی اظهارات پیشین خود ادعا کرده بود که علی خامنه ای هرگز هولوکاست را انکار نکرده و فتوا داده که رژیم ایران خواهان رسیدن به بمب هسته ای نیست.