ظریف در دیدار با وزیر خارجه اتریش، به خبرنگاران قول داد که به ویروس کرونا مبتلا نشده است

پس از آن که اعلام گردید که شهردار ناحیه ۱۳ تهران به کرونا مبتلا شده و احتمال دارد چندین نفر دیگر و از جمله محمد جواد ظریف را نیز مبتلا ساخته باشد، وزیر خارجه ایران در دیدار با همتای اتریشی خود به خبرنگاران گفت که اطمینان دارد حامل ویروس کرونا نمی باشد و خطری از جانب او دیگران را تهدید نمی کند.

پیشتر گفته شده بود که ممکن است شهردار ناحیه ۱۳ تهران، در یک همایش بزرگ حکومتی، با چندین نفر و از جمله ظریف، دست داده و حتی روبورسی کرده است. ولی این خبر تایید نشد.

این شوخی ظریف، در جلوی دوربین خبرنگاران  مورد توجه کاربران شبکه های اجتماعی قرار گرفت.شماری از کاربران نوشته اند: این دلقک بی مزه علی خامنه ای همه چیز را به مسخره گرفته، برای اینان جان مردم مهم نیست

وقتی ۱۵۰۰ تن را در مدت کمتر از یک هفته کشتند و هنوز هم آمار آن را اعلام نکردند  برایشان نجات مردم ایران مهم نیست .

این ملیجک دربار بیت رهبری تنها چیزی که بلد است دروغ و تظاهر است که آنهم پیشینه اش به حکومت اش باز می گردد.

دیگری نوشته : به جای کمک از جامعه جهانی اینگونه مردم را مسخره می کند مردم دارند می میرند و امید به زندگی شان را از دست داده اند آن وقت این دلقک در مقابل همگان طنز می گوید

یک دیدگاه

Comments are closed.