ظریف سفیری برای تحقق رویاهای پوتین:می خواهیم خلیج فارس را به روسیه و دریای سیاه متصل کنیم 

محمدجواد ظریف تلویحا گفت که می خواهد رویای سزارهای روسیه را عملی سازد تا این سرزمین بتواند به آبهای گرم خلیج فارس دسترسی داشته باشد .

ظریف که به جمهوری خودمختار نخجوان سفر کرده بود ، گفته است کشورش تمایل دارد خلیج فارس را در یک کریدور بین المللی به روسیه و دریای سیاه متصل کند.

او گفته است: براساس گفت‌وگوهایی که با مقامات پنج کشور آذربایجان، روسیه، ارمنستان، گرجستان و ترکیه داشته‌ایم امیدواریم بتوانیم یک همکاری همه‌جانبه برای اتصال در این منطقه چه از طریق کریدور شمال جنوب و چه از طریق کریدور جنوب به غرب ایجاد کنیم و از این طریق خلیج فارس را به روسیه و دریای سیاه وصل کنیم.

وی تاکید کرده است که  “در همه این کریدورها جمهوری خودمختار نخجوان نقش مهمی را ایفا خواهد کرد”.

وی به تازگی به کشورهای جمهوری آذربایجان، روسیه، ارمنستان، گرجستان و ترکیه سفر کرده و با مقام های ارشد آن دیدار داشته است.

ظریف در سفر خود به گرجستان خواستار برداشتن  برخی محدودیت ها در حوزه های بانکی، ترانزیت،  حمل و نقل و  پیگیری موضوع از سوی نخست وزیر گرجستان برای حل این مشکلات شد .