ظریف: طرح صلح آذربایجان و ارمنستان تهیه شده و عباس عراقچی آن را به کشورها می دهد

وزیر خارجه ایران اعلام داشت که طرح جامعی را برای برقراری صلح بین دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان آماده ساخته و معاون وی با سفر به چندین کشور و به ویژه آن دو جمهوری متخاصم، این طرح را به رهبران آن ها ارائه خواهد داد.

آخرین آتش بسی که به دنبال میانجیگری ایالات متحده به دست آمده بود، پس از چند ساعت نقض شد و بدین سان، کوشش دوم آمریکایی ها برای متوقف ساختن زد و خورد بی نتیجه ماند.

اکنون رژیم ایران است که دوباره وارد صحنه می شود و می خواهد نقش میانجی ایفا کند.

اکنون چندین سال است که دولت های روسیه و فرانسه و ترکیه و کشورهای دیگر می کوشند اختلاف بین دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان را بر سر ناحیه خودمختار قره باغ علیا برطرف سازند و هنوز موفقیتی به دست نیاورده اند.

محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز (چهارشنبه) اعلام داشت که طرح ایران برای پایان بخشیدن به نزاع قره باغ علیا تکمیل گردیده و به همه طرفهای ذینفع ارائه خواهد شد.

برای انجام این هدف، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه در امور سیاسی، برای انجام این ماموریت از کشورهای آذربایجان، ارمنستان، ترکیه و روسیه دیدن می کند.

در هفته های اخیر رژیم ایران از حمایت یکجانبه نسبت به جمهوری ارمنستان دست کشیده و می کوشد سیاست متوازنی در برابر آذربایجان در پیش گیرد تا شاید هر دو کشور از اقدام سیاسی ایران برای میانجیگری استقبال کنند.

در همین حال، رژیم ایران به یک رشته اقدامات نظامی احتیاطی در خط مرزی دست زده و فرماندهان نظامی ارتش و سپاه پاسداران از آن جا دیدن کرده اند تا مطمئن گردند که خطر امنیتی ایران را تهدید نخواهد کرد.

در هفته های اخیر، چندین خمپاره و موشک که بین آذربایجان و ارمنستان رد و بدل شده بود در داخل ایران به زمین نشان که فرماندهان نظامی هشدار دادند که دو کشور باید از ادامه چنین حوادثی جلوگیری کنند وگرنه با پاسخ کوبنده روبرو خواهند شد. همچنین چند پهپاد نظامی دو کشور متخاصم در خاک ایران سقوط کرده است.