عاموس یادلین: «ادعای نفتالی بنت در مورد خروج سپاه قدس از سوریه، درست نیست»

یک مقام ارشد امور دفاعی اسرائیل گفته بود که سپاه قدس در سوریه خود را برای خروج از آن کشور آماده می سازد. ولی رئیس پیشین امنیت اسرائیل می گوید که نشانی برای اثبات این ارزیابی دیده نمی شود.

این مقام دفاعی اسرائیل دو روز پیش (سه شنبه) بدون آن که حاضر شود نامش برده شود، گفته بود که بر اثر ضربات مداوم نیروی هوایی اسرائیل علیه قرارگاه ها و انبارهای اسلحه سپاه قدس در سوریه، آن نیرو تصمیم به خروج گرفته است. وی همچنین گفته بود که ضربات پیاپی اسرائیل، تا هنگام تکمیل خروج مزدوران رژیم ایران از سوریه ادامه خواهد یافت.

آگاهان می گویند مقامی که نخواست نامش برده شود، در واقع نفتالی بنت وزیر کنونی دفاع است که هفته آینده باید سمت خود را به بنی گانتس رهبر حزب ابی و سفید، و رئیس پیشین ستاد ارتش اسرائیل بسپارد.

عاموس یادلین، رئیس پیشین سرویس امنیت خارجی اسرائیل (موساد) گفت تا آن جا که وی می داند، اثری از خروج دسته جمعی افراد سپاه قدس از سوریه دیده نمی شود. او ارزیابی کرد که نفتالی بنت برای خودستایی و نشان داده خدمات خود در سمت وزیر دفاع، و پیش از آن که این منصب را ترک گوید، چنین ارزیابی را عرضه کرده است.

با این همه، آشنایان امور ارزیابی می کنند که سپاه پاسداران در هفته های اخیر از ابعاد حضور نظامی خود در سوریه می کاهد که یکی از علل آن می تواند ضربات مداوم نیروی هوایی اسرائیل باشد. ولی علت مهم دیگر، مشکلات مالی رژیم ایران است که نمی تواند هزینه های گسترده پیشین را همچنان بپردازد.

نفتالی بنت چندی پیش گفت که باید ضربات بر پیکر حکومت ایران در همه زمینه های نظامی، اطلاعاتی، اقتصادی و بین المللی وارد آید. او همچنین گفته بود که چنین اقداماتی بازوهای اختاپوس را یکی پس از دیگری قطع می کند ولی موجب مرگ خود اختاپوس نخواهد شد. او نتیجه گرفته بود که در چنین صورتی، باید سر خود اختاپوس را هدف گرفت.

عاموس یادلین رئیس پیشین موساد، که اکنون ریاست یک پژوهشکده امور امنیتی را به نام “آی اِن اس” به عهده دارد به خبرنگاران گفت که نسبت به درستی ادعای مطرح شده تردید بسیار دارد و احتمال آن است که نفتالی بنت به هدف خودستایی چنین سخنی بر زبان آورده است.

نفتالی بنت سیاستمدار جوانی است که از سال ها پیش خود را برای رسیدن به مقام نخست وزیری، رقیب نتانیاهو تلقی کرده است. او رهبری یک حزب راستگرا را به نام “یمینا” به دست دارد که احتمالا ممکن است در دولت آینده عضویت پیدا نکند.