بیست وهفتم ژانویه برابر با هشتم بهمن ماه، روز جهانی یادبود قربانیان هولوکاست است. ۷۲ سال قبل در چنین روزی، اسرای اردوگاه آشوویتس و بیرکناو، توسط ارتش جماهیر شوروی آزاد شدند و این روز، روز جهانی هولوکاست نام گرفت.

بسیاری از یهودیان لهستانی در میان ۱۱۶ هزار پناهجوی لهستانی بودند که در سال ۱۹۴۲ از شوروی به ایران وارد شدند. آنان همگی یا کشورشان را ترک کرده و یا از آن رانده شده بودند و توانستند با عبور از ایران راهی فلسطین تحت کنترل بریتانیا شوند. بسیاری از این مهاجران در ایران ماندند.

عبدالحسین سرداری، دیپلمات ایرانی مقیم پاریس نیز در جریان جنگ دوم جهانی با استفاده از نفوذ دیپلماتیک خود توانست با صدور گذرنامه های ایرانی برای صدها یهودی ایرانی و اروپایی فراری از آلمان نازی، جان آنان را نجات داد.