عبدالکریم لاهیجی:محکومیت یکی از اعضای حزب‌الله  لبنان در دادگاه این گروه را نزد افکار عمومی تبرئه نمی‌کند

عبدالکریم لاهیجی رئیس افتخاری فدراسیون جامعه های  دفاع از حقوق بشر در ارتباط با محکومیت یکی از اعضای حزب‌الله در دادگاه حکم دادگاه ،  در گفتگو با رادیو فرانسه گفت: محکومیت یکی از اعضای حزب‌الله  لبنان در دادگاه این گروه را نزد افکار عمومی تبرئه نمی‌کند

عبدالکریم لاهیجی، در پاسخ به این سووال که  آیا  با این رای دادگاه بین المللی، حزب الله لبنان می تواند فریاد پیروزی سر بدهد و بگوید که این دادگاه به شائبه های پانزده ساله در باره دست داشتن این گروه در ترور رفیق حریری پایان  داده است؟ می گوید: «شاید حزب الله از نظر سیاسی  اعلام پیروزی کند، ولی تنها متهمی که محکوم شده و در دادگاه مشخص شده که در انفجار دست داشته عضو حزب الله بوده است. شاید حزب الله بگوید که مدرکی وجود ندارد که رهبری حزب الله در این قتل دست داشته است، ولی  با  توجه به محکومیت یکی از اعضای آن که به دست داشتن در قتل حریری محکوم شده است، نمی تواند بگوید حزب الله در این قتل دخالتی نداشته است.»

https://www.rfi.fr/fa/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86/20200818-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%84%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AC%DB%8C