عربستان، از بیم کرونا، برگزاری حج عمره را به طور موقت ممنوع ساخت

در همان حال که مقامات مذهبی در حکومت اسلامی ایران حاضر نیستند که زیارتگاه ها به طور موقت بسته شود، دولت عربستان سعودی اعلام کرد که زیارت مسلمانان جهان از مکه را به طور موقت متوقف می سازد، زیرا ورود زائران از کشورهای مختلف جهان، ابتلا به ویروس کرونا را بسیار محتمل می سازد و مکه ممکن است به کانون شیوع این بیماری در سراسر جهان مبدل شود.

مقامات مذهبی در ایران می گویند که در آرامگاه های مقدسین و زیارتگاه های مذهبی، خواصی وجود دارد که همه بیماری ها را درمان می کند و از این رو نیازی به بستن آن ها نیست، بلکه به عکس باید باز باشد تا بیماران را شفا بخشد و نیازمندان را به آرزوی خود برساند. این استدلال مذهبی در حالی مطرح می شود که بسیاری از یافته ها نشان از آن دارد که ویروس کرونا برای نخستین بار در زیارتگاه های قم توسط زائران خارجی شیوع پیدا کرد و به همین علت است که تا کنون بیشترین شمار مبتلایان، در قم تشخیص داده شده است.

مقامات دولت عربستان اعلام کردند که برای جلوگیری از شیوع کرونا، و به امید آن که شهر مکه با کانون انتشار این ویروس مبدل نگردد، تصمیم گرفته اند به طور موقت حج عُمره را متوقف سازند.از آن جا که حج عمره را بر خلاف حج تمتع که فصل خاصی دارد، می توان در همه ایام سال انجام داد، ارزیابی می شود که هر سال حدود نوزده میلیون مسلمان، برای انجام آن به عربستان می روند و این چنین جمعیت عظیم، می تواند به عامل اصلی انتشار ویروس در کشورهای اسلامی و غیراسلامی مبدل شود.

آن چه نگرانی مقامات عربستان سعودی را بیش از پیش برانگیخته، این واقعیت است که کرونا از طریق ایران به کشورهای مسلمان دیگری مانند عراق و ترکیه و حتی برخی امیرنشین های خلیج فارس سرایت کرده و زائران آن کشورها ممکن است به عامل انتقال این ویروس به زائران کشورهای دیگر در حج عمره مبدل شوند.

در ایران و کشورهای اسلامی همسایه، تاکنون شناسایی بیش از یک هزار مورد از ابتلا به کرونا گزارش شده، ولی آشنایان امور ارزیابی می کنند که رقم واقعی بسیار بالاتر از این شمار است.