عربستان دارای مناسبات محرمانه با اسرائیل است و یهودیان آمریکایی را نیز می پذیرد. ولی کتب درسی، یهودستیز است

یک نمونه از مطالب یهودستیزانه در کتب درسی عربستان، که در آن ادعا شده که یهودیان می خواهند مسجد الاقصی را ویران ساخته و بیت المقدس یهود را به جای آن از نو بنا کنند

دولت عربستان سعودی، از نظر همکاری های منطقه ای و مقابله با خطراتی که از جانب رژیم ایران خاورمیانه را تهدید می کند، به اسرائیل نزدیک شده است. ولی کتب درسی عربستان، همچنان سرشار از مطالب یهود ستیزانه و ضد اسرائیلی باقی مانده و از جمله از یهودیان به عنوان “نسل میمون” نام برده شده است.

در کتاب های درسی عربستان، که احتمالا ده ها سال است تغییری نیافته، نامی از کشور اسرائیل وجود ندارد و بارها ادعا شده است که یهودیان قصد ویران ساختن مسجد الاقصی را دارند و می خواهد به جای آن بیت المقدس یهود را دوباره برپا سازند. مسجد الاقصی به روی ویرانه های نیایشگاه بزرگ یهودیان برپا شده است. احداث بیت المقدس از اندیشه های حضرت داود بود که فرزندش حضرت سلیمان آن را عملی ساخت و بیت المقدس را در سه هزار سال پیش برپا کرد.

این گزارش در حالی انتشار می یابد که هفته پیش یک هیات ۵۵ نفره از رهبران سازمان های یهودی آمریکایی از ریاض دیدن کردند و با رهبران عربستان به گفتگوهای سیاسی نشستند. آن ها از عربستان به اسرائیل آمدند و با نخست وزیر دیدار کردند و در یک همایش بزرگ در اورشلیم حضور یافتند.

عربستان در گذشته یکی از یهود ستیزترین کشورهای عرب و اسلامی بود. ولی از هنگام به روی کار آمدن حکومت اسلامی در ایران، و تهدیدهای آن علیه کشورهای سنی مذهب و به ویژه عربستان، دولت ریاض به اسرائیل نزدیک شده و برخی همکاری های پنهان بین دو کشور وجود دارد. ولی اکنون معلوم می شود که هنوز مطالب ضد یهودی و افترا آمیز از کتاب های درسی در آن کشور حذف نشده است.

در کتاب های درسی عربستان همچنین آمده است که مجازات هر فرد مسلمان که به دین دیگری بگرود، و همچنین مجازات افراد همجنس گرا، مرگ است. بسیاری از کشورهای دنیا و از جمله اسرائیل، از سال ها پیش حقوق همجنسگرایان را به رسمیت شناخته و می کوشند آن ها از تساوی حقوق کامل در قوانین کشور برخوردار شوند.

در یک گزارش پژوهشی که دویست کتاب درسی در عربستان را مورد بررسی دقیق قرار داده، با افشای این مطالب، آمده است که این کتاب ها سرشار از نفرت در مورد افرادی است که مسلمان اهل تسنن و به شیوه وهابی های عربستان محسوب نمی شوند.