عربستان سعودی، رهبران کشورهای عرب را به یک نشست اضطراری علیه تعرضات حکومت اسلامی ایران فراخواند

ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، پادشاه عربستان سعودی، از سران کشورهای عرب و امیرنشین های حوزه خلیج فارس دعوت کرد که هرچه زودتر یک همایش اضطراری برپا سازند

دولت عربستان سعودی که از دو سال پیش سیاست قاطعانه ای را علیه رژیم ایران در پیش گرفته، بر شدت تلاش خود علیه این رژیم می افزاید. یکی از اقدامات آشکار دولت ریاض، مطرح کردن درخواست برای برگزاری نشست فوری سران کشورهای عرب، به هدف رسیدگی به گسترش تعرض های رژیم ایران است.

اشاره دولت عربستان، از جمله به خرابکاری هفته پیش در چهار کشتی بازرگانی در نزدیکی آب های بندر فجیره، متعلق به امارات عربی متحده می باشد.

دو روز پس از این انفجارها بود که حوثی ها در یمن، با کمک دو فروند پهپاد جنگی ساخت حکومت ایران، لوله های نفت را در خاک عربستان بمباران کردند و انتقال نفت برای چند روز متوقف شد.

دو فروند از چهار فروند کشتی بازرگانی که هدف قرار گرفت، نفتکش های متعلق به عربستان سعودی بود.

حکومت اسلامی ایران هرگونه سهم خود را در این خرابکاری ها انکار می کند و حتی خواهان بررسی کامل چگونگی آن شده است.

همچنین ایالات متحده هنوز در این زمینه موضعگیری نکرده است و کشورهای اروپایی نیز از ارتباط احتمالی رژیم ایران با این جریان سخنی نگفته اند. تنها یک شرکت بیمه نروژی است که حکومت ایران و عوامل وابسته به آن را متهم ساخته است.

ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، پادشاه عربستان سعودی، از سران کشورهای عرب و امیرنشین های حوزه خلیج فارس دعوت کرد که هرچه زودتر یک همایش اضطراری برپا سازند و به این گونه تهاجمات که به حکومت اسلامی ایران نسبت داده شده، رسیدگی کنند و تعرضات رژیم ایران را بی جواب نگذارند.

عربستان می گوید تردیدی ندارد که عاملان خرابکاری ها از حکومت اسلامی ایران دستور گرفته بودند.

خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، در گزارشی، از قول یک مقام دولتی که نامش برده نشد، ادعا کرد که اجرا کنندگان این خرابکاری ها عواملی بوده اند که به گفته این خبرگزاری “از رژیم صهیونیستی” دستور می گرفته اند، که اشاره به اسرائیل است.