عربستان نیز همانند اسرائیل، از آمریکا می خواهد سیاست قاطع تری علیه اتم رژیم ایران در پیش گیرد

دولت عربستان سعودی به طور قاطعانه و علنی به جرگۀ کشورهایی پیوسته که خواستار وارد آوردن فشار شدید بر رژیم ایران به هدف متوقف ساختن برنامه های اتمی می باشند.

وزارت خارجه عربستان اعلام کرد که فیصل بن فرحان وزیر خارجه آن کشور در دیدار با آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده، درباره برنامه های اتمی رژیم ایران به رایزنی پرداخته و خواستار یافتن یک راهکار فوری شده است.

بلینکن نیز پیش از دیدار با وزیر خارجه عربستان گفته بود که در دیدار با بن فرحان درباره ایران، یمن و برخی دیگر از مسائل منطقه ای و همچنین مسئله تغییرات اقلیم مورد بحث قرار می گیرد.

وزیر خارجه عربستان نیز پس از دیدار با همتای آمریکاییش نوشت که در این دیدار نگرانی های دو کشور و مسائل منطقه ای و جهانی و همچنین راه های تقویت همکاری مورد بررسی قرار گرفته است.

ایالات متحده تصمیم دارد در آینده ای نه چندان دور نیروهای نظامی خود در خاورمیانه را بیرون برد و این امر، همراه با ادامه برنامه های اتمی رژیم یاران، نگرانی های زیادی در عربستان و کشورهای همسایه آن برانگیخته است.

وزیر خارجه عربستان پیشتر، دیداری نیز با رابرت مالی سرپرست امور ایران در وزارت خارجه آمریکا دیدار داشت.

سخنگوی وزارت خارجه عربستان گفت که یکی از موضوع های اصلی مورد مذاکره بین فرحان و رابرت مالی، لزوم شدت بخشیدن به تلاش ها علیه ادامه برنامه های اتمی رژیم ایران بوده است.

عربستان می گوید که رژیم ایران بسیاری از تعهدات خود را در چارچوب برجام زیر پا گذاشته و این امر باید متوقف شود.

عربستان سعودی نیز همانند اسرائیل، شاهد آن است که رژیم ایران به سرعت در برنامه های اتمی پیش می رود، و ایالات متحده در انتظار بازگشت رژیم به میز مذاکره است با این واقعیت که گفتگوها ممکن است ماه ها و یا سال ها به درازا بکشد و در همان حال رژیم ایران هر روز به ساخت بمب هسته ای نزدیک تر شود.