عربستان هنوز برای پرواز هواپیمای مسافری به سوی اسرائیل مجوز نمی دهد

دولت عربستان سعودی گزارش هایی را نادرست خواند که در آن ها گفته شده بود که دولت ریاض به شرکت هواپیمایی هند موسوم به ایر ایندیا اجازه داده در پرواز به تل آویو از فراز عربستان بگذرد. مقامات هندی پیشتر گفته بودند که عربستان موافقت خود را اعلام کرده و بزودی این پروازها آغاز خواهد شد. ولی دولت ریاض روز گذشته (چهارشنبه) اعلام داشت که این خبر درست نیست و عربستان چنین اجازه ای نخواهد داد.

هوایپماهای شرکت اسرائیلی العال که در طول سال های اخیر تنها کمپانی پرواز کننده بین تل آویو و دهلی نو بوده، برای دور زدن کشورهای عرب از مسیری می گذرد که طول پرواز را ۳۰ درصد طولانتی تر و در نتیجه بهای بلیط را بسیار گرانتر می کند. در حال حاضر مدت پرواز ۵ر۸ ساعت است که اگر بر قراز عربستان انجام گیرد، به شش ساعت کاهش خواهد یافت.

انتشار این خبر که عربستان برای نخستین بار موافقت کرده که ایر ایندیا از فراز آن کشور به اسرائیل پرواز کند، در اورشلیم موجب خرسندی بسیار گردیده بود و کارشناسان آن را نخستین نشانه علنی بهبود روابط دانسته بودند. ولی ساعاتی بعد، دولت عربستان اعلام کرد که “هنوز” چنین مجوزی صادر نشده است.

شرکت هواپیمایی ملی هند، پیش از انتشار تکذیب از جانب عربستان، اعلام کرده بود که پروازهای بین دهلی نو و تل آویو از چهارهفته دیگر آغاز خواهد شد.

دولت هند دو هفته پیش پذیرای نخست وزیر اسرائیل بود و نخست وزیر هند به گرمی از او پذیرایی کرد و از سرگرفته شدن پروازهای ایرایندیا می تواند گام دیگری در راه تحکیم هرچه بیشتر مناسبات دو کشور باشد.