یک دیدگاه

 1. درود بر شما.
  تاریخ یاد و نام ملت های آزادیخواه را هرگز فراموش نخواهد کرد.
  روز استقلال ملت اسرائیل فرخنده باد.
  یاد شاهنشاه آریامهر گرامی باد.
  به امید روزی که دو ملت ایران و اسرائیل آزادانه باهم رفت و آمد داشته باشند و رشته گسسته روابط فرهنگی و اجتماعی بار دیگر وصل شود. شاهد منطقه ای عاری از جنگ ، تعصبات مذهبی و به جای آن عشق و محبت به همه باشیم.
  اسرائیل و ملت عزیز اسرائیل روزتان فرخنده و پیروز باد

Comments are closed.