عضو اتاق بازرگانی ایران و چین:چین تعهدات خود در قبال ایران را انجام نمی دهد

اشاره آقای پیرموذن به تصمیم یکی از بانکهای عمده چینی طرف معامله با ایران در قطع این رابطه و خودداری چند بانک دیگر آن کشور از ارائه خدمات به ایرانیان است

یک عضو اتاق بازرگانی ایران و چین دولت و شرکت های چینی را به عمل نکردن به تعهداتشان محکوم کرده و وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مورد عواقب قطع مبادلات نفتی چین و هند با ایران هشدار داده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم حسین پیرموذن عضو اتاق مشترک ایران و چین گفته که چین از تامین قطعات ماشین آلات و مواد اولیه تجهیزاتی که به ایران فروخته خودداری کرده و طرف‌های چینی ترتیبات بانکی دیگر را برای معامله با ایران پیشنهاد کردند.

این عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین همچنین دولت چین را به اقدام ناکافی برای حفظ روابط تجاری بین دو کشور متهم کرده و گفته است دولت چین برخلاف صحبت‌های خود در بحث مراودات اقتصادی و تجاری با ایران تصمیم معقولی نگرفته است و متاسفانه در خصوص مباحث بانکی بین دو کشور این روزها خبرهای خوبی به گوش نمی‌رسد.

ظاهراً اشاره آقای پیرموذن به تصمیم یکی از بانکهای عمده چینی طرف معامله با ایران در قطع این رابطه و خودداری چند بانک دیگر آن کشور از ارائه خدمات به ایرانیان است.

عضو اتاق بازرگانی  مشترک ایران و چین یادآور شده که در سال های اخیر تحریم های خارجی باعث شده تا ایران از لحاظ ماشین آلات و تکنولوژی به چین وابسته شود با این همه دولت چین از تعهد خود در خصوص تامین قطعات ماشین آلات و مواد اولیه واحدهای تولیدی بر اساس قراردادهای اولیه شانه خالی می کند.

به گفته آقای پیرموذن محدودیت‌هایی که بانک‌های چینی علیه ایران اعمال می‌کنند باعث شده است که هنگام معامله با چین حواله های بانکی واحدهای تولیدی ایران با مشکل مواجه شود.