عضو شورای شهر تهران : چه کسی نمیگذارد تهران تعطیل شود؟!

جدل بین دو جناح درباره قرنطینه ایران ادامه دارد ، از یک سو سپاه پاسداران به دستور خامنه ای به طور مستقیم  دخالت و نظارت دارد و از سوی دیگر حکومت هم می ترسد اگر بر مردم فشار بیاورد و قوانین قرنطینه را تحمیل کند مردم شورش کنند .

حجت نظری، عضو شورای شهر تهران در انتقاد از بانیان جلوگیری از قرنطینه پایتخت گفت:   نمایندگان مردم در شورای شهر تهران، استاندار تهران و شخص روحانی  با تعطیلی دوهفته‌ای تهران موافق هستند، پس ناراضی چه‌کسی است و چرا واقعاً شهر تهران تعطیل نمی‌شود؟!

او افزود:  تذکر امروز بنده، تکرار تذکری است که هفته گذاشته بنده و تعدادی از همکارانم در شورای شهر در مورد تعطیلی تهران مطرح کردیم؛ مجبور شدم امروز تذکر به دولت را در مورد عدم تعطیلی دوهفته‌ای تهران تکرار کنم، چرا که متاسفانه همچنان ترتیب اثر داده نشده است.

این عضو شورای شهر تهران در ادامه گفته است: جای   تعجب دارد که نمایندگان مردم در شورای شهر تهران با این تعطیلی موافقند؛ استاندار تهران هم در مصاحبه‌ای که انجام داده، گفته که با این تعطیلی موافق است؛  واعظی رئیس دفتر روحانی نیز گفته است که رئیس جمهوری هم موافق تعطیلی است.

نظری افزود: حالا اینجا سؤال اساسی که پیش می‌آید، این است که؛ پس واقعاً ناراضی کیست؟ وقتی مردم، نمایندگان مردم در شورا، استانداری و روحانی  هم راضی هستند، ناراضی چه‌کسی است و چرا واقعاً شهر تهران تعطیل نمی‌شود؟

او گفت:  چه‌تعداد از شهروندان تهرانی باید هر روز جلوی چشم ما پرپر شوند تا به این نتیجه برسید که باید شهر تعطیل شود؟ واقعاً نمی‌دانم دولت دنبال چیست و این میزان از  عدم شفافیت تا کجا باید ادامه پیدا کند؟ بالاخره بگویند اگر همه موافقند چرا شهر تعطیل نمی‌شود و چه اتفاقی باید رخ دهد که ما فکر کنیم بحران است؟

حجت نظری، عضو شورای شهر تهران افزود: اگر در شرایطی که میزان فوتی‌های روزانه در تهران بیشتر از یک هواپیما شده است و هنوز به این نتیجه نرسیده‌اید که شرایط بحرانی است، پس دیگر باید چه اقدامی انجام شود که بگوییم ما به بحران رسیده‌ایم؟!