عضو کنگره پیشنهاد کرد آمریکا انضمام گولان به اسرائیل را برسمیت بشناسد

 

یک نماینده ارشد محلس نمایندگان ایالات متحده طرحی تهیه کرده که به موجب آن ایالات متحده باید سیادت اسرائیل بر بلندی های گولان را به رسمیت بشناسد. این ناحیه در جنگ شش روزۀ سال ۱۹۶۷ به تصرف اسرائیل در آمد و دولت اورشلیم چند سال بعد آن را به طور رسمی به خاک خود ضمیمه کرد. این اقدام با اعتراض های بین المللی روبرو شد، ولی همچنان به قوت خود باقی است.

بلندی های گولان از اهمیت استراتژیک بسیار برخوردار است و تا پیش از جنگ شش روزه، ارتش سوریه نیروهای زیادی را در آن جا متمرکز ساخته و توپخانه خود و شمار زیادی تانک را در آن جا مستقر کرده بود و اسرائیل را تهدید می کرد. ولی با تسلط اسرائیل بر گولان، این خطر برطرف شده است.

نماینده مجلس آمریکا به نام ران دِه سانتیس، عضو جمهوریخواه در کمیته امور خارجی کنگره آمریکا، در طرح پیشنهادی خود تاکید کرده که زمان آن رسیده است که ایالات متحده تسلط اسرائیل بر بلندی های گولان را به رسمیت بشناسد.

منشه امیر در مصاحبه ای که صدای آمریکا در این باره با وی به عمل آورد، ارزیابی کرد که این طرح نماینده ارشد آمریکایی، بخش دیگری از تلاش های همه جانبه ایالات متحده علیه رژیم ایران است، که در راستای تحکیم همکاری با اسرائیل در امور منطقه صورت می گیرد.

منشه امیر یادآوری کرد که حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران گفته بود که “نیروهای اسلامی، از خاک سوریه مواضع اسرائیل در بلندی های گولان را تصرف خواهند کرد و این امر موجب متلاشی شدن ارتش اسرائیل می گردد و این کشور نابود می شود.

مبارزه با حضور نظامی رژیم ایران در سوریه، بخشی از برنامه جامع ایالات متحده برای رویارویی با اقدامات استعماری رژیم ایران در کشورهای همسایه است.

اسرائیل در سال هایی که از جنگ شش روزه می گذرد، بلندی های گولان را بسیار اباد کرده و یک شهر بزرگ و ده ها شهرک و آبادی کشاورزی در آن جا برپا ساخته که بسیار موفق بوده است. یکی از رشته های تولیدی در بلندی های گولان، صنعت شراب سازی می باشد که در سال های اخیر شهرت جهانی یافته است. همچنین میوه های بلندی های گولان، و به ویژه سیب و آلبالو، خواستاران بسیار دارد و به کشورهای خارجی نیز صادر می شود.

در دوران نخست وزیر اهود باراک در اسرائیل، گفتگوهایی با سوریه برگزار شد که در چارچوب آن اسرائیل حاضر شد گولان را به سوریه پس دهد، به شرط آن که آن کشور با اسرائل پیمان صلح امضا کرده و برای همیشه از جنگ و ستیز دست بردارد. امید اسرائیل آن بود که لبنان نیز به دنبال سوریه، با اسرائیل پیمان صلح امضا کند.

ولی پرزیدنت حافظ اسد، پدر رئیس جمهوری کنونی سوریه، بخشی از سواحل دریاچه کینرت در داخل اسرائیل را نیز مطالبه می کرد، که با مخالفت شدید اسرائیلیان روبرو شد و گفتگوها بی نتیجه ماند.