علیجانی، تحلیلگر سیاسی: «زیرساخت اطلاعاتی اسرائیل در ایران بسیار گسترده است»

رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی که در ایران به علت فعالیت علیه رژیم محکوم و زندانی شده بود و اکنون در خارج از کشور زندگی می کند، در گفتگو با تلویزیون ایران اینترنشنال، به توضیح زیرساخت های عملیاتی و اطلاعاتی اسرائیل در داخل ایران پرداخت و از جمله این احتمال را مطرح ساخت که شماری از برجستگان امور اطلاعاتی رژیم ایران و افراد سپاه پاسداران و جناح سیاسی حکومت نیز با اسرائیل همکاری اطلاعاتی دارند.

علیجانی گفت که امروز حکومت اسلامی ایران، عملا با اسرائیل در یک جنگ تمام عیار اطلاعاتی و امنیتی درگیر است که اسرائیل توانسته است همکاری برخی مقامات دولتی و حکومتی و نظامی را نیز به خدمت خود بگیرد.

او به عنوان مثال گفت که پس از هلاکت چند تن افرادی که دانشمندان اتمی معرفی گردیدند و در تهران به هلاکت رسیدند، رژیم شماری افراد را به ادعای طراحی و اجرای این قتل ها بازداشت و محاکمه کرد و با شکنجه و تهدید، آنان را به اعتراف به عملیاتی وادار ساخت که هرگز مرتکب نشده بودند. ولی هرگز هویت مجرمان اصلی افشا نشد. از دیدگاه علیجانی، این افراد در میان رده بالای داخل حکومت بودند که توانستند در امان بمانند.

او گفت که سخنانش در مورد آن که گروهی از شخصیت های ردیف اول حکومتی با اسرائیل همکاری می کنند، بر اساس سخنانی است که در دوران زندان خود از زبان شماری از هم سلولی ها و یا همبندهای خود شنیده است که در این ماجراها دخالت مستقیم داشته اند.

به گفته علیجانی، یکی از افرادی که موساد اسرائیل توانست او را به خدمت خود درآورد، سرپرست امور اطلاعاتی اسرائیل در وزارت اطلاعات حکومت بود، که شناسایی و زندانی شد ولی حکومت هرگز گزارش آن را منتشر نکرد، ولی او این خبر را از زبان زندانیانی شنیده که با ام هم بند و یا هم سلول بوده اند.

او همچنین می گوید که مسؤول میز اسرائیل در رکن اطلاعات سپاه هم با خود اسرائیل همکاری اطلاعاتی داشته و به همین اتهام به زندان افتاد و در این مورد با هم سلولی های خویش گفتگو کرد.

علیجانی می گوید که این، تنها دو مورد از جاسوسان به سود اسرائیل از میان مقامات رژیم است که در سلول عمومی نگهداری می شدند – ولی   افراد ارشد دیگری بوده اند که به جرم همکاری اطلاعاتی با اسرائیل به زندان انداخته شدند و برای پنهان نگاه داشتن این ماجرا، در سلول انفرادی نگاهداری می شدند.

او می گوید که همه زندانیان اطاقی در بند ۳۰۵ زندان اوین افراد دون پایه ای بودند که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شده بودند که ماجراها را به تفصیل برای هم بندهای خود تعریف کرده اند.

علیجانی گفت که یکی از انگیزه های این گونه افراد مبلغی است که بابت خدمات خود، از کشورهای دیگر دریافت می کنند. او از مواردی سخن گفت که دو فرد از امور اطلاعاتی و یا امنیتی رژیم دارای شرکت های خصوصی هستند و برای آن که از رقابت یکدیگر رهایی یابند، اطلاعات شرکت رقیب را در اختیار اسرائیل یا ایالات متحده می گذارند تا آن را در فهرست تحریم ها قرار دهند.

پس از آن که اسرائیل توانست اسناد اتمی شورآباد را به اورشلیم منتقل سازد، امری که به همکاری گروهی از ارشدترین افراد سازمان اتمی ایران و افراد اطلاعاتی نیاز داشت، در تهران لطیفه ای رواج پیدا کرد که به موجب آن، فردی به فرد دیگر می رسد و از او می پرسد: چند درصد از مقامات آژانس اتمی ایران را می توان با اطمینان گفت که در جرگه جاسوسان به سود اسرائیل قرار ندارند؟