علیرغم بحران روابط ، اسرائیل هر روز هفتصد کارگر اردنی را در بندر جنوبی خود می پذیرد

در همان حال که دولت اردن می کوشد همچنان بر شعله های درگیری دیپلماتیک با اسرائیل بیفزاید، در اورشلیم تائید شد که اسرائیل ورود روزانه هفتصد تن از کارگران اردنی برای اشتغال در هتل های بندر ایلات در جنوب کشور مورد تایید قرار داده و آن ها در آینده نزدیک وارد اسرائیل خواهند شد.

بندر ایلات که جنوبی ترین شهر اسرائیل است، یکی از جاذبه های جهانگردی در این کشور می باشد که ده ها هتل لوکس دارد که با هزاران اتاق خود، هر سال از بیش از دو میلیون نفر گردشگران خارجی و داخلی پذیرایی می کنند.

بحران کورونا، مدت حدود یک سال، سفر به ایلات را تقریبا متوقف ساخت. ولی اکنون که برخی فعالیت های اجتماعی و اقتصادی در اسرائیل به تدریج از سر گرفته می شود، هتل های ایلات نیز بازگشایی می گردد و آن ها به صدها نفر کارگر و کارمند برای پذیرایی از موج جدید گردشگران نیاز دارند.

بندر عقبه در جنوب اردن، که به بندر ایلات چسبیده است، گرچه خود نیز یکی از مراکز گردشگری آن کشور محسوب می شود، ولی هزاران نفر بیکار دارد که اکنون اسرائیل ابراز آمادگی می کند روزانه هفتصد نفر از آن ها را بپذیرد.

از آن جا که دو بندر به یکدیگر چسبیده است، کارگران می توانند هر بامداد وارد اسرائیل شوند و هر شامگاه به کشور خود بازگردند.

این کارگران مورد معاینات دقیق پزشکی قرار خواهند گرفت که اطمینان حاصل گردد که کورونا ندارند. همچنین رفت و آمد دیپلمات های خارجی بین دو کشور از طریق ایلات و عقبه نیز از سر گرفته می شود.

اسرائیل هر روز به هفتاد هزار نفر کارگر فلسطینی نیز کار داده است.

دولت اردن در روزهای اخیر اسرائیل را متهم ساخت که با اصرار بر تدابیر امنیتی اغراق آمیز قصد ولیعهد اردن برای زیارت از مسجد الاقصی را خنثی کرده است. اسرائیلیان می گویند که علت این تدابیر امنیتی، حفظ جان ولیعهد اردن در برابر سوء قصد احتمالی تروریست های فلسطینی بوده است.