علی خامنه ای امروز با فرماندهان نیروی زمینی ارتش نیز دیدار کرد. احتمال می رود که می خواهد آنان را نیز برای سرکوب مردم به کار گیرد

علی خامنه ای امروز با فرماندهان نیروی زمینی ارتش نیز دیدار کرد. احتمال می رود که می خواهد آنان را نیز برای سرکوب مردم به کار گیرد

علی خامنه ای امروز (چهارشنبه) فرماندهان نیروی زمینی ارتش را به دیدار خود آورد و سخنانی در برابر آنان بیان داشت که تا لحظه تدوین این خبر، متن آن منتشر نشده است. ظاهرا گفته شد که این دیدار در آستانه روز ارتش انجام گرفت. ولی برخی تحلیگران بعید نمی دانند که این ملاقات نیز نشان هراس حکومت از احتمال وقوع خیزش مردمی در ایران است که در آن ممکن است از ارتش نیز برای سرکوب مردم کمک گرفته شود.

در هفته های اخیر شمار نامعلومی از چریک های عراقی و لبنانی به ایران آورده شده اند که بهانۀ ظاهری آن، یاری رسانی به آسیب دیدگان سیل های اخیر می باشد. این اقدام با خشم و اعتراض مردم روبرو گردید و برخی تحلیلگران گفتند که آوردن واحدهای الحشد الشعبی عراق و النجبا و حزب الله، به هدف آمادگی برای سرکوب خیزش مردمی می باشد – زیرا رژیم نگران است که در صورت بروز اغتشاشات گسترده از جانب مردم علیه رژیم، بخش بزرگی از نیروهای بسیج و سپاه پاسداران نیز به مردم بپیوندند و موجب سقوط حکومت کنونی شوند.

برخی تحلیلگران بعید نمی دانند که خامنه ای از احتمال کودتا از جانب ارتش نیز نگران است. برخی از آشنایان امور این احتمال را مطرح می سازند که در صورت وقوع یک خیزش گستردۀ مردمی، واحدهای زیادی از سپاه پاسداران و نیروهای بسیج و لباس شخصی ها به مردم بپویندند و سپاه نتواند به سرکوب ادامه دهد.

همچنین برخی تحلیلگران بر این باورند که خامنه ای بیم دارد اگر سپاه پاسداران و بسیج به سرکوب و کشتار گسترده مردم معترض بپردازند، ارتش ممکن است به کودتا دست بزند. از هنگام قدرت گرفتن سپاه پاسداران که از اکثر مزایا برخوردار گردیده و ارتش ایران از آن محروم شده است، ارزیابی می شود که امیران ارتش از ادامه این وضع بسیار ناخرسند هستند و ممکن است برای پایان بخشیدن به این وضع، دست به کودتا بزنند و موجب برافتادن رژیم کنونی گردند.

همچنین تحلیلگران می گویند که اگر دیدار امروز، به مناسبت روز ارتش بوده، پس چرا تنها افراد نیروی زمینی ارتش به اقامتگاه خامنه ای آورده شده اند، و از فرماندهان شاخه های دیگر ارتش برای انجام این دیدار دعوت به عمل نیامده استو معلوم سرکوب تظاهرکنندگان و معترضین، توسط واحدهای نیروی زمینی صورت می گیرد و نیروی هوایی یا دریایی نمی توانند در آن نقش ایفا کنند.

4 دیدگاه‌

  1. خامنه ای بیسواد هنوز درک نکرده است با این روزگارسختی که برای مردم ایران درست کرده است مردم ایران چاره ای جز مرگ یا رهایی ندارند.واقعیت این است که آبروی مردم در خطر است.

Comments are closed.