علی خامنه ای سکوت خود را شکست و رهبران امارات عربی متحده را به خاطر رابطه با اسرائیل “خائن” نامید

یک روز پس از آن که هواپیمای مسافری اسرائیلی حامل بلندپایگان اسرائیلی و آمریکایی در فرودگاه ابوظبی به زمین نشست، و دور روز پس از آن که فرمانروای امارات رسما اعلام کرد که قانون تحریم اقتصادی علیه اسرائیل باطل می شود، علی خامنه ای در سخنرانی، رهبران امارات را به خیانت متهم ساخت و تهدید کرد که به زودی آنان از حکومت پائین انداخته خواهند شد.

خامنه ای این گونه تهدیدها را بارها علیه امیرنشین بحرین و همچنین فرمانروایان عربستان و برخی دیگر از کشورها عنوان کرده است.

رژیم ایران از سال ها پیش می کوشد با به وجود آوردن گروه های زیرزمینی موجبات سقوط حکومت ها در امیرنشین ها و همچنین عربستان سعودی فراهم سازد و همیشه در این تلاش با شکست روبرو شده است.

علی خامنه ای که امروز (سه شنبه) در یک اتاق تنها، و با استفاده از امکانات مجازی، با گروهی از دست اندرکاران امور آموزشی ایران، در آستانه گشایش مدارس سخن می گفت، از جمله اظهار داشت: «امارات عربی متحده، با برقراری مناسبات عادی با رژیم صهیونیستی، هم به دنیای اسلام خیانت کرده و هم به ملت های عرب و کشورهای منطقه خیانت کرده است و هم به فلسطینی ها خیانت ورزیده است».

گفتنی است که جز این واکنش علی خامنه ای، هیچ یک از رهبران کشورهای اسلامی و یا کشورهای عربی، این اقدام امارات را نکوهش نکرده اند، بلکه به عکس بسیاری از آن ها دولت ابوظبی را مورد تحسین قرار داده اند و رهبر حکومت اسلامی ایران در این واکنش خسن خود تنها مانده است.

با آن که ظاهرا سخنرانی امروز خامنه ای به امور آموزشی و همزمان با بازگشایی مدارس پرداخته بود، طبق معمول به آن چه نیز که “دشمن” می نامد پرداخت و از جمله گفت: «باید در برابر رخنه یابی دشمن حساس بود و دشمن قصد دارد کاری را به بوسیه نظامی که از انجام آن ناتوان است، با نفوذ و از راه تربیت انسان هایی  عملی سازند که مانند خودشان فکر می کنند.

رژیم ایران و شخص خامنه ای، مخالفان حکومت و افرادی را که زبان به انتقاد می گشایند، با واژه “دشمن” خطاب قرار می دهد.

او در رابطه با سخنانش در مورد امارات عربی متحده افزوده گفت: «امیدوارم که امارتی ها زود بیدار شوند و کاری را که کرده اند جبران کنند»