علی خرم در روزنامه “شرق”: «نهادهای حکومتی و اطلاعاتی ایران، پر از جاسوسان اسرائیلی شده است»

علی خرم سفیر پیشین حکومت ایران در سازمان ملل امروز (یکشنبه) به رژیم توصیه کرد که به پاکسازی نهادی حکومتی از آن چه که “جاسوسان موساد اسرائیل” نامید بپردازد.

علی که اکنون استاد حقوق بین الملل در دانشگاه های ایران می باشد، در مقاله ای که در روزنامه شرق چاپ تهران انتشار داد، ارزیابی کرد که در بسیاری از نهادهای دولتی و حکومتی، سرویس اطلاعات خارجی اسرائیل به صورت ریشه ای نفوذ کرده و این واقعیت، رژیم را ملزم می سازد که به یک پاکسازی گسترده دست بزند.

این سفیر پیشین در ارزیابی خود، از جمله به ربوده شدن اسناد اتمی ایران و انتقال آن به اسرائیل و همچنین هلاکت محسن فخری زاده اشاره کرده که آن هم به اسرائیل نسبت داده شد.

علی خرم می نویسد آن چه مسلم است آن که، اسرائیل در بسیاری از بخش های امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران توانسته است رخنه یابد و نفوذ به دست آورد و این واقعیت تلخ رژیم را وادار می سازد هرچه زودتر به یک پاکسازی بپردازد.

او نوشت: علیرغم دستاوردهای گسترده اطلاعاتی اسرائیل در نهادهای دولتی و حکومتی، رژیم هیچ اقدامی برای شناسایی این افراد و پاکسازی نهادها به عمل نیاورده است.

به گفته او، تنها کاری که حکومت می کند آن است که از طریق فرماندهان نظامی خود، علیه اسرائیل شعار می دهد و بیش از این، کاری نمی کند.

علی خرم در ادامه نوشتار خود ادعا کرد که پیش از به قدرت رسیدن حکومت اسلامی، موساد به ساواک توصیه کرده بود که بکوشد از طریق ارتباطاتی که در امیرنشین ها و کشورهای عرب دارد، در دربارهای سلطنتی و نواحی حساس آن ها نفوذ کند و افرادی را به همکاری با خود بکشاند.

خرم می نویسد که موساد به مقامات ساواک یاد داده بود که برای انجام عملیات جاسوسی بسیار حساس، باید افرادی را به عنوان طعمه خود برگزیند که داری جاه طلبی وبلندپروازی باشند و بخواهند از طریق این همکاری، قدرت بیشتری به دست آورند.

او نوشت: با توجه به این که پس از روی کار آمدن حکومت اسلامی، کانون خصومت نسبت به اسرائیل، از کشورهای عرب به ایران انتقال یافت، طبیعی است که موساد کوشیده و می کوشد همین شیوه را در ایران بکار برد و شمار زیادی از جاه طلبان رژیم را به سود خود بسیج کند.

او این بار هم بدون اشاره به عملیات شگفت انگیزی که در ایران به موساد نسبت داده شده، ارزیابی می کند که موساد در بسیج افرادی از داخل حکومت برای جاسوسی به سود خویش، دستاوردهای زیادی داشته است که اکنون رژیم باید برای خنثی کردن آن به اقدامات لازم دست بزند.

علی خرم می نویسد: رژیم به جای مطرح ساختن تهدیدهای نظامی به دنبال هلاکت قاسم سلیمانی و محسن فخری زاده و دیگران، بهتر است به پاکسازی داخلی در نهادهای حکومتی و اطلاعاتی خود دست بزند و راه های نفوذی اسرائیل به این نهادها را سد کند.