ادعای پاسدار علی فدوی: قدرت بازدارندگی نظامی رژیم آنقدر نیرومند شده که دشمن از حمله می ترسد

سپاهی فدوی با اشاره به دپیلمات‌های ربوده شده حکومت ایران  در بیروت گفت:  آنها کسانی بودند که وقتی که پای دشمن به میان می آمد حداکثر قدرت و شدت را داشتند و در مقابل دوستان مهربان بودند

پاسدار علی فدوی جانشین فرمانده سپاه پاسداران ادعا کرد: «به حدی از قدرت بازدارندگی رسیده‌ایم که دشمنان باید برای خود بازدارندگی ایجاد کنند».

فدوی در ادامه ادعایش افزود: «قدرت ما از بازدارندگی عبور کرده و از هیچیک از قدرت های جهانی هراسی نداریم و این دشمنان ما هستند که از ما باید هراس داشته باشند و برای خود بازدارندگی ایجاد کنند‌».

سپاهی فدوی با اشاره به دپیلمات‌های ربوده شده حکومت ایران در بیروت گفت: «آنها کسانی بودند که وقتی که پای دشمن به میان می آمد حداکثر قدرت و شدت را داشتند و در مقابل دوستان مهربان بودند. باید برای حفظ اسلام  جوششی به میان آورد که این امر محدود به رزمندگان یک لشکر و کشور نیست بلکه مربوط به رزمندگان و دلدادگان اسلام در سراسر جهان  است».

وی همچنین ادعا کرد که “توان مقابله با بزرگترین دشمن یعنی آمریکا را داریم و در جنگ متوجه شدیم هیچ متّحد متعهدی نداریم وهیچ تکیه گاهی فراتر از ظرفیت‌های درونی ملت دراختیار ما نیست.”

وی همچنین گفت: «در سپاه هیچکس باور ندارد که قدرت و توانمندی نیروی دریائی آمریکا بیشتر از ایران باشد. سپاه قادر است ناو‌های آمریکایی را در عرض ۵۰ ثانیه غرق کند و ناو‌های هواپیما بر آمریکا را با  انبار‌های مهماتی که دارد که مانند انبار‌های باروت عمل میکنند  هر کدام از  آنها را با یک موشک نابود کند».

پاسدار حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران پیشتر گفته بود: «موشک بالستیک حکومت ایران میتواند شناورهای متحرک را با دقت صد در صد هدف قرار دهد».