علی مطهری:  به خاطر افراط در دشمنی با آمریکا ما را به دامن چین و روسیه انداخته اند و ما هم  سکوت می‌کنیم

علی مطهری ،نماینده پیشین مجلس  گفت: قطعا ظرف چند ماه آینده بعضی از تحریم ها برداشته می شود و احتمال دارد که حکومت ایران و آمریکا گام به گام به هم نزدیک شوند .

وی در ادامه افزود: خروج از پروتکل الحاقی ممکن است روسیه و چین را به سمت آمریکا سوق دهد.ایران و آمریکا مایل به جنگ نیستند چون اگر بخواهیم بگوییم به همین شکل جلو بروند راهی جز جنگ  نمی‌ماند.

مطهری گفته است : شوربختانه تندروها مانند همیشه افکار غلط دارند مثلا معتقد هستند تا در امریکا یک دولتی طرفدار اسلام نیاید ما نمی‌توانیم با آمریکا رابطه برقرار کنیم. هدف انقلاب این بود که ما یک کشور اسلامی نمونه پیشرفته درست کنیم اما اینها هدف را نابودی آمریکا می‌دانند در حالی که چنین چیزی نیست.

این نماینده پیشین مجلس افزوده است : بخاطر افراط در دشمنی با آمریکا به دامن چین و روسیه افتادیم و سکوت می‌کنیم. تصرف  سفارت آمریکا کار غلطی بود و آسیب زیادی به کشور زد، از همان موقع تا به امروز هزینه تحریم‌های گروگانگیری را می‌دهیم، مطهری در ادامه گفت: حسین شریعتمداری از ترویج دهندگان عادی نشان دادن تفکر برخورد با منتقدان است.در بین بسیجی ها یا حتی سپاهی ها چند نفرشان یک کتاب از شهید مطهری دیدند یا خواندند؟ اصلا با این افکار آشنا هستند و اینها ترویج شده است؟ این ترسیدن از منتقد اصلا معنی ندارد در حالی که اگر آزاد باشد هیچ مشکلی هم برای کشور و نظام پیش نمی آید و حتی تاثیر حرف مخالفان هم کم می‌شود.

وی در ادامه افزود: برخی انتقادات غربی‌ها به ایران درباره رعایت حقوق بشر درست است ما کارهایی را می کنیم که نباید انجام دهیم. اگر پدرم امروز زنده بود می دانست چگونه باید این کشور را اداره کرد