عملکرد دولت اسرائیل در رویارویی با کورونا، مورد ارزیابی و انتقاد کارشناسان و سیاستمداران قرار گرفته است

در همان حال که تلاش اسرائیل برای مهار کردن ادامه واگیری کورونا همچنان در اوج قرار دارد، ارزیابی جنبه های مثبت و منفی رسیدگی دولت به این معضل بزرگ نیز آغاز شده و همزمان، دولت و مسئولان امور اقتصادی می کوشند هیاتی را برپا سازند که وظیفه آن طرح ریزی اقدامات اقتصادی آینده برای خروج از افت تولیدی و اقتصادی کشور می باشد.

این هیئت در حالی باید کار خود را آغاز کند که هنوز نمی توان پیش بینی کرد که درگیری با کورونا تا چه هنگام ادامه خواهد داشت و در چه سطحی همچنان فعال خواهد ماند.

پرسش عمده کنونی در اسرائیل آن است که از چه هنگام به بعد می توان شمار بیشتری از کارگران را به سر کار فرستاد و چند درصد از کارمندان در رشته های مختلف می توانند فعالیت پیشین خود را از سر گیرند. پرسش اساسی در این زمینه آن است که تا چه هنگام دولت باید به کارگران بیکار شده و کارمندان از کار باز مانده و صاحبان مشاغل آزاد که بیکار گردیده اند کمک خرج هفتگی یا ماهانه پرداخت. در حال حاضر شمار بیکاران در اسرائیل از یک میلیون نفر فراتر رفته که بیش از یک سوم از نیروی کارگر را تشکیل می دهد و دولت بی تردید نخواهد توانست همچنان به آن ها کمک خرج بپردازد.

دولت برای تامین همه هزینه های مربوط به مصیبت کورونا بیش از بیست میلیارد دلار بودجه اضافی تصویب کرده که گرچه مبلغ کلانی محسوب می شود، ولی در صورت طولانی شدن ماجرا، کافی نخواهد بود. همچنین هنوز معلوم نیست که صنایع و اقتصاد اسرائیل و شرکت های هواپیمایی و همه کمپانی های بازرگانی به چه مبلغی نیاز خواهند داشت تا بتوانند روی پای خود بایستند.

همزمان، برخی کارشناسان امور به انتقاد از عملکرد دولت پرداخته و بر این باورند که اقدامات آن کافی نبوده و یا کاستی هایی در جریان رسیدگی رخ داده است. یکی از انتقادها آن است که رسیدن به ماجرایی چون کورونا که به مدیریت در حد گسترده نیاز دارد، کاری نیست که به تنهایی از عهده مسئولان وزارت بهداشت برآید و بهتر بود که ارتش را نیز از همان دوران نخستین در این امر سهیم می کردند و امروز نیز هنوز دیر نشده است.

انتقاد دیگر آن است که چرا یک ستاد ویژه برای مقابله با کورونا برپا نگردید که همه امور را در یک نقطه جمع کند. همچنین گفته می شود که بهتر بود امور خرید تجهیزات و وسایل لازم، از همان ابتدا به بخش آماد ارتش سپرده شود که در کار خرید وسایل و تجهیزات از کشورهای دیگر تجربه ای طولانی دارد.

بدیهی است که پس از فروکش کردن بحران، کمیسیونی برپا خواهد شد که بر همه کاستی ها انگشت گذارد و بتوان از آن درس گرفت.

انتقاد دیگر را مشاور قضایی ارشد مطرح ساخته که می گوید برخی عملیات دولت می بایست زیر نظر و با نظارت پارلمان و با اجازه و تصویب آن صورت گیرد. ولی در حال حاضر، به علت مشکلاتی که در صحنه سیاست داخلی بروز کرده، پارلمان عملا فعال نیست.

آخرین انتقاد آن است که چرا بنیامین نتانیاهو شب عید، برخلاف دستورات قرنطینه، فرزند خود را که در آن خانه زندگی نمی کند، در کنار خویش داشته و چرا مقام ریاست جمهوری نیز شب عید دخترش را به خانه خود دعوت کرده بود و این در حالی که از مردمان دیگر خواسته شده بود که شب عید، هیچ فردی را که در آن خانه زندگی نمی کند، در مراسم پذیرا نباشند.