عملیات احداث شاه لوله انتقال گاز اسرائیل به کشورهای اروپایی تصویب شد و عملی می گردد

احداث شاه لوله انتقال گاز از اسرائیل به کشورهای اروپایی به طور نهایی رقم خورده و به زودی اجرای آن آغاز می شود. در ماه های گذشته قراردادی در این زمینه بین اسرائیل، یونان، قبرس و ایتالیا امضا شده بود که هیات دولت اسرائیل دیروز (یکشنبه) آن را مورد تصویب قرار داد و کارهای احداث به زودی آغاز خواهد شد.

به کار افتادن این شاه لوله می تواند درآمد اسرائیل از استخراج گاز را بسیار بیشتر کند.

با آن که اسرائیل فاقد منابع زیرزمینی نفت و گاز می باشد، مهندسین این کشور توانستند منابع زیردریایی بزرگی را در عمق آب های دریای مدیترانه، در بخشی که از نظر قوانین بین المللی می تواند مورد استفاده اسرائیل قرار گیرد، شناسایی کردند و اکنون بیش از یک سال است که بخش عمده ای از نیازهای سوختی اسرائیل از این طریق تامین می شود و کمپانی های استخراج کننده اجازه یافته اند حدود دو سوم از این گاز را به کشورهای اروپایی صادر کنند.

این موفقیت تکنولوژی اسرائیل، دولت های قبرس و یونان را به اسرائیل بسیار نزدیک تر ساخت و حتی موجب نزدیک تر شدن دولت مصر به اسرائیل شد. زیرا در حالی که در گذشته، اسرائیل بود که از مصر گاز خریداری می کرد، اکنون اسرائیل است که به مصر گاز صادر می کند.

کشورهای اروپایی به سوخت گازی نیاز بسیار دارند و حکومت اسلامی ایران نیز امید داشت که بتواند به آن ها گاز بفروشد. ولی به علت ضعف فنی ایران و تحریم های اقتصادی ایالات متحده، این برنامه عملی نشده و امیرنشین قطر از حوزه گازی مشترک با ایران در خلیج فارس به بهره برداری ادامه می دهد و حق ایران ضایع می شود.