عکس هایی که برشیت از کره ماه به مرکز فرماندهی آن در اسرائیل مخابره کرد از فاصله ۴۷۰ کیلومتری گرفته شده است

عکس هایی که برشیت از کره ماه به مرکز فرماندهی آن در اسرائیل مخابره کرد از فاصله ۴۷۰ کیلومتری گرفته شده و می‌تواند بسیار دقیق و با ارزش باشد

سفینه فضا پیمای اسرائیلی برشیت که در شامگاه روز پنجشنبه پریروز وارد مدار جاذبه کره ماه گردید توانست برای نخستین بار عکس های جالبی را از سطح کره ماه به زمین مخابره کند و این مرحله دیگری از آزمایش موفقیت آمیز اسرائیل برای فرود آوردن یک سفینه فضایی به روی سطح کره ماه می باشد.

عکس هایی که برشیت از کره ماه به مرکز فرماندهی آن در اسرائیل مخابره کرد از فاصله ۴۷۰ کیلومتری گرفته شده و می‌تواند بسیار دقیق و با ارزش باشد.

برشیت با موفقیت به مسیر خود به دور کره ماه ادامه می‌دهد و پس از هر دوره فاصله آن با کره ماه کمتر می‌شود تا بتوانند پنج شنبه آینده بر سطح کره ماه فرود آید.

در یکی از تصاویر که برشیت به زمین مخابره کرده بخشی از کره ماه دیده می شود که در آن دو فرورفتگی بسیار بزرگ قرار دارد و باستان شناسان و زمین شناسان بر این باورند که این حفره ها متعلق به چند میلیون سال پیش می باشد.

همچنین در کنار آنها دو حفره  کوچکتری تشخیص داده شده که به گفته کارشناسان متعلق به دوره ای نسبتاً جدیدتر می باشد.