عکس های ماهواره ای نشان می دهد که حکومت ایران در حال ساخت یک کارخانه موشک سازی در سوریه است

در تصاویری که توسط ماهواره ها گرفته شده، به خوبی محل ساختمان و میزان پیشرفت عملیات دیده می شود.

محافل اطلاعاتی در اسرائیل فاش ساختند که حکومت ایران هم اکنون مشغول برپایی یک کارخانه بزرگ تولید موشک در خاک سوریه می باشد. اسرائیل در گذشته چنین اماکنی را هدف بمباران قرار داده و نابود کرده است و ممکن است در مورد این کارخانه موشکی نیز در آینده ای نه چندان دور به اقدام مشابه دست بزند.

در تصاویری که توسط ماهواره ها گرفته شده، به خوبی محل ساختمان و میزان پیشرفت عملیات دیده می شود.

منابع اطلاعاتی اسرائیل سال گذشته اعلام کردند که رژیم ایران قصد دارد هم در سوریه و هم در خاک لبنان چنین کارخانه هایی را برپا کند .

تحلیلگران گفتند که اسرائیل همه کوشش خود را به عمل خواهد آورد که از برپایی چنین تاسیساتی جلوگیری شود.

انتقال موشک های پر حجم از ایران به سوریه، به ویژه از طریق هوایی، با مشکلات فنی بسیار روبرو می باشد و از این رو رژیم ایران به فکر افتاده که موشک های جنگی را در خود کشورهای هم مرز با اسرائیل برپا کند.

تلویزیون کانال دوازده اسرائیل شماری از تصاویر ماهواره ای را در مورد محل برپایی این کارخانه و میزان پیشرفت عملیات ساختمانی منتشر ساخت.

مقامات رسمی اسرائیل، سوریه و یا حکومت اسلامی ایران، هنوز نسبت به این خبر واکنشی نشان نداده اند.

اسرائیل چند سال پیش محل برپایی یک کوره اتمی سوریه را نیز بمباران و منهدم کرد. تاسیسات این کوره با کمک مهندسین کره شمالی برپا می شد و عملیات ساختمانی در مرحله پایانی قرار داشت.

اسرائیل سال ها پیش کوره اتمی عراق را نیز در یک حمله هوایی، بمباران و منهدم کرده بود.