غزه نیمه ویران شد، ولی سپاهی قاآنی تهدید می کند که اسرائیل با خاک یکسان خواهد گردید و مردمش بگریزند

تهدیدهای روز گذشته اسماعیل قاآنی، فرمانده سپاه قدس که ادعا کرد در جنگ موشکی آینده، سراسر اسرائیل ویران خواهد شد، در شبکه های اجتماعی با واکنش تمسخرآمیزی روبرو گردید.

سپاهی قاآنی در یک سخنرانی آتشین در برابر فرماندهان نظامی و آخوندهای دولتی، از آن چه که “پیروزی درخشان” گروه تروریستی حماس نامید سخن گفت و در ادامه آن ادعا کرد که هزاران موشکی که حماس به سوی اسرائیل شلیک کرد، خرابی های زیاد به بار آورده است.

سپاهی قاآنی، پس از مطرح ساختن این ادعای بی اساس به مردم اسرائیل توصیه کرد که به کشورهای خود بازگردند و خانه های پیشین خود را تعمیر و برای سکونت آماده سازند.

فرمانده سپاه قدس با مطرح ساختن این توصیه، کوشید این گونه تدعی کند که در جنگ موشکی یازده روزه، اسرائیل نیمه ویران شده است و این در حالی که کمتر از بیست خانه و آپارتمان آسیب جدی دید و دوازده نفر نیز جان باختند که برخی از آن ها مستقیما هدف موشک قرار گرفته بودند.

سپاهی قاآنی در این بخش از سخنان یاوه گونه خود گفت:

تحلیلگر رادیو پیام اسرائیل می گوید: این گونه رجزخوانی ها، هیچ تاثیری در داخل اسرائیل ندارد و اسرائیل در گذشته نیز چنین وقایعی را حتی بدتر و بسیار شدیدتر تجربه کرده و استوار ایستاده است.

وارونه نمایی پیامدهای جنگ یازده روزه، می تواند نمونه دیگری از دروغ پردازی های تمسخر انگیز سران حکومتی باشد که یکی از بزرگترین شکست های حماس را که موجب ویرانی و قربانیان بسیار گردیده، یک پیروزی می خواند و این نگرانی را در میان مردم ایران به وجود می آورد که فرماندهانی از این قبیل، با چنین ارزیابی ها نادرست و دروغین، ممکن است جان مردم ایران را نیز به آسانی به خطر بیاندازند و حساب نشده، کشور ایران را نیز به یک درگیری مصیبت بار جنگی بکشانند.

به سپاهی قاآنی که فرماندهی سپاه استعماری رژیم ایران در کشورهای منطقه را به عهده دارد، باید یادآوری کرد که اسرائیلیان چنین دوره هایی را بکرات پشت سر گذاشته اند و نیازی به خروج از کشور و تعمیر خانه های پیشین ندارند، به ویژه آن که اکثر ساکنان اسرائیل، متولد همین کشور هستند.