فائزه رفسنجانی به حکومت هشدار داد از اغتشاشات آمریکا سوءاستفاده نکند. رئیسی خواهان دادگاه بین المللی شد

فائزه هاشمی، دختر هاشمی رفسنجانی، در پیامی که برای انتشار به خارج از کشور فرستاد، به سران حکومت هشدار داد که از بهره برداری یک جانبه از آشوب در ایالات متحده در رابطه با مرگ جورج فلوید فرد سیاه پوست دست بردارند و بدانند که در مجموع، چنین رفتاری به زیان خود آن ها تمام خواهد شد.

خانم فائزه، که در گذشته نیز بارها به خاطر انتقادهای گزنده از رفتار رژیم، مورد تعقیب قرار گرفته و حتی زندانی شده، در این پیام گفت که در داخل ایران جنایاتی بسیار وخیم تر علیه شهروندان رخ می دهد و حالا مقامات رژیم به علت درگیری با آمریکا مرگ یک سیاه پوست را این قدر بزرگ می کنند و این در حالی که خودشان هزاران نفر را کشته و یا زندانی و یا ناپدید کرده اند.

این پیام خانم فائزه در ابعاد گسترده در شبکه های اجتماعی فارسی زبان انتشار یافت. او در سخنان خود از جمله گفت: «کشته شدن جورج فلوید و آشوب و اغتشاش پس از آن قابل توجیه نیست و باید آن را محکوم کرد، ولی این که سران حکومت در ایران این قضیه را محکوم می کنند، قابل قبول نیست و چنین محکوم دانستنی را نمی توان واقعی تلقی کرد، زیرا خودشان کارهای بدتری را مرتکب شده اند».

دختر هاشمی رفسنجانی بی آن که به نام افراد رژیم ایران و مسئولیت آن ها در قتل شهروندان اشاره کند، گفت: «خنده دار است که خودشان چنین اعمالی را مرتکب می شوند و شبیه آن در کشورهای خارجی را محکوم می کنند و این امر کمی خنده دار است».

خانم فائزه گفت که اگر مقامات رژیم وقایع آمریکا را محکوم می دانند، خودشان نمی بایست به اقدامات مشابه دست می زدند و خنده دار است که اکنون رفتار دیگران را محکوم می کنند.

فائزه گفت: «آن ها اگر چنین حرفهایی می زنند، در درجه اول باید بکوشند که در کشور خودمان چنین اتفاقاتی نیفتد. ولی ما در کشور خودمان شاید اتفاقات ناگوار خیلی بیشتری در کشور خودمان بوده ایم». او گفت: «بهتر آن است که آن ها تلاش کنند این گونه اتفاقات رخ ندهد. ولی ما در کشور خودمان در طول زمان بارهای شاهد چنین وقایعی بوده ایم که به رویدادهای آبان ماه منحصر نمی شود».

فائزه گف: «در تمام این جریانات، افراد را دستگیر و محاکمه کرده اند، و علت، انتقادی بوده که به زبان آورده اند. آن ها به خاطر مطرح کردن مشکلات روزمره دستگیر و محاکمه و زندانی می شوند. در حالی که قانون، انجام تظاهرات مسالمت آمیز را داده، ولی در ایران این قانون رعایت نمی شود و در چنین وضعی، محکوم کردن رفتارهای یک دولت دیگر قابل قبول نیست. ما اگر واقعا با محکوم کردن وقایع آمریکا قصد دفاع از آزادی و حقوق اقلیت ها و امثال آن را داریم، از خودمان باید شروع کنیم. زیرا تمام این مسائل را در کشور خود به صورت شدیدتر داریم».

در روزهای اخیر تقریبا همه سیاستمداران ارشد حکومت ایران، رفتار پلیس آمریکا با یک سیاه پوست را به گردن دولت ترامپ انداخته و گزنده ترین انتقادها را عنوان کرده اند. از جمله، آخوند ابراهیم رئیسی سرپرست قوه قضائیه گفت: «آمریکا با این رفتار، نقاب از چهره خود برداشت و حالا مردم دنیا رفتار آمریکایی ها با سیاه پوستان را ببینند تا چه برسد به رفتار آن ها با مردم عالم».

همین ابراهیم رئیسی، پس از اعتراض های گسترده مردمی در آبان ماه گذشته، که در آن ماموران حکومتی با بیرحمی به سوی تظاهرکنندگان آتش گشودند، و صدها نفر را کشتند، آن ها را مشتی افراد غارتگر و آشوب طلب خوانده و گفته بود: «صف نگرانی مردم، از صف اشرار جداست که دل زن و بچه مردم را می سوزانند و بانک ها را آتش می زنند

رئیس قوه قضائیه در ایران، خواستار شد که سران ایالات متحده به خاطر آن چه که “جنایت آمریکا علیه سیاه پوستان” نامید، در یک دادگاه بین المللی محاکمه و مجازات شوند.

کاربران نوشته بودند: چگونه ممکن است که حکومتی به خاطر جنایت یک افسر پلیس آمریکایی علیه یک شهروند، خواهان دادگاه بین المللی است، ولی خود مرتکب هزاران جنایت هولناک علیه شهروندان شده است.