فائزه رفسنجانی: رژیم ایران مرتبا شعار نابودی اسرائیل را سر می دهد، ولی اسرائیل به دروازۀ ایران رسیده است

فائزه هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، در سخنان مفصلی که در شبکه های اجتماعی انتشار یافت، عملا رژیم را به زیاده گویی و ادعاهای بی اساس در بسیاری از امور متهم ساخت و در مورد اسرائیل نیز به طور غیرمستقیم گفت: در حالی که رژیم همچنان شعار نابودی اسرائیل را سر می دهد، اکنون اسرائیل بدون گزافه گویی و بی سر و صدا، به مرزهای جنوبی ایران نزدیک شده و یک خطر نظامی بزرگ برای حکومتی به وجود آورده که فرماندهانش ادعا کرده بودند که این کشور را با یک بمب نابود می کنند.

فائزه هاشمی در بخشی از این پیام مفصل خود می نویسد: «مگر رژیم صهیونیستی در حال حاضر در خاورمیانه نیست؟

برای زدن ما، آیا نیاز است که همسایه و در در مرز ما باشد؟ »

فائزه نوشت: «اسرائیل شرط امارات را پذیرفته و الحاق سرزمین ها و شهرک سازی را فعلا متوقف کرده است. رژیم صهیونیستی مشتاق عادی سازی روابط خود با کشورهای مسلمان است»

دختر یکی از قدرتمندترین سیاستمداران پیشین رژیم که احتمالا به دستور خامنه ای، به صورت مشکوکی به قتل رسید، در ادامه نوشت: «نگاه ما باید این گونه باشد که هدفمان حفظ منافع ملی و حقوق مردم و منابع ملی باشد».

احتمالا منظور فائزه آن است که وقتی امارات و دیگر امیرنشین ها و کشورهای عرب، برای حفظ منافع ملی خود، با اسرائیل دست دوستی می دهند، چگونه ممکن است که رژیم ایران همچنان از حمله به اسرائیل و نابودی این کشور سخن می گوید و با این ستیزه خویی ها ثروت ملت ایران را برباد می دهد.

فائزه رفسنجانی تا کنون بارها انتقادهای گزنده خود علیه رژیم را مطرح ساخته است.