فائزه هاشمی: حکومت برای دوام زمامداری اش به جریان سومی نیاز دارد 

فائزۀ هاشمی دختر تلاشگر اکبر هاشمی رفسنجانی، در آخرین اظهار نظر سیاسی خود می گوید که هر دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب در حکومت اسلامی ایران به بن بست رسیده است و اکنون رژیم باید برای ادامه موجودیت خود به راه سومی روی آورد.

فائزه هاشمی که عضو حزب کارگزاران محسوب می شود،در گفت و گو با  خبرگزاری خبرآنلاین در ارتباط با روی گرداندن مردم از دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب و اینکه آیا نیاز به یک جریان سومی برای ادامه زمامداری حکومت اسلامی است؟  گفت: بله من اعتقاد دارم که باید جریان سومی بوجود آید . همه ما به خوبی می بینیم که هدف اصلی برای مدیران بیشتر بقا است تا توجه به شاخص های توسعه و پیشرفت و کشورداری خوب. اعتقاد دارم که اگر کشور می خواهد در مسیر درستی قرار گیرد باید از دست این دو جریان سیاسی خارج شود و یکسری مدیر واقعی غیر ایدئولوژیک که یا حذف شده اند، یا خود کنار رفته اند و یا از کشور رفته اند بر سر کار بیایند.

فائزه تا کنون بارها عملکرد حکومت کنونی را مورد انتقاد قرار داده و به اتهام این گونه مخالفت گویی ها حتی کوتاه مدتی در زندان بوده است.

او افزود: عملکرد اصولگرایان سال‌ها است که معلوم است و اصلاح طلبان هم در این چند سال اخیر در مجلس و شهرداری ها و شورای شهر و ریاست جمهوری عملکرد خودشان را نشان دادند.

خانم هاشمی درباره انتقادات به جریان اصلاحات و شخص خاتمی ، رئیس اصلاحات، گفت: متاسفانه خود اصلاح طلبان هم دموکرات نیستند و در درون خودشان اعتقاد واقعی به دموکراسی ندارند، این موضوع به لیدری خاتمی هم برمی گردد، در شورای عالی اصلاح طلبان افراد بیشتر بر اساس سلیقه خاتمی حضور دارند.

او افزود: اصلاح طلبان به دموکراسی اعتقاد ندارند. در  جریان اصلاحات  سیستمی وجود ندارد که چند درصد زنان، چند درصد جوانان و کلا چه ترکیبی آنجا باشند، بخشی از ناامیدی اصلاح طلبان از جمله خودم همین جا است، همچنین این روند دموکراتیک در احزاب هم کمتر وجود دارد، خود اصلاح طلبان در درون خودشان نیاز به اصلاحات جدی دارند.

خانم هاشمی درباره  تلاش های مجمع روحانیون برای ایجاد وحدت در جریان چپ و لیدری احتمالی در انتخابات پیش رو گفت: مجمع روحانیون حزبی است مثل سایر احزاب اصلاح طلب، برجستگی ویژه ای ندارند که بخواهند لیدر باشند یا دیگران آنها را به عنوان لیدر بپذیرند.