فاطمه سپهری در گفتگو با منشه امیر:رژیم ملایان ایران را نابود کرده باید آن را سرنگون کنیم

صدای اعتراض مردم ایران علیه فجایع رژیم تحمیلی و فریبکار روز بروز بلندتر شنیده می شود. خانم فاطمه سپهری، بانوی محجبه ای که هنوز در مشهد زندگی می کند و از امضاکنندگان نامه ای است که در آن به صراحت از علی خامنه ای خواسته شده بود که استعفا دهد و مردم ایران را رها کند، از جمله افراد دلاور و پیکارگری است که تا بحال با چندین رسانه ای همگانی برون مرزی شرکت کرده و با صراحت قابل تحسین اعتراض های خود را نسبت به رژیم و شخص علی خامنه ای عنوان کرده است.

ولی این نخستین بار است که این بانوی شجاع، بانویی که از زنان پیشگام امروز ایران در راستای دادخواهی می باشد، با رسانه ای گفتگو می کند که گرچه هیچ ارتباطی با دولت اسرائیل ندارد، ولی مرکز فعالیت آن در اورشلیم است.

نسخه کامل گفتگوی آقای منشه امیر در اورشلیم، با خانم فاطمه سپهری در شهر مذهبی مشهد را در اختیار شما مخاطبان گرامی قرار می دهیم.