فاکس نیوز: «سپاه قدس علیرغم بمباران های متوالی از جانب اسرائیل، به ساخت پایگاه “امام علی” ادامه می دهد»

شبکه تلویزیونی فاکس نیوز در ایالات متحده گزارش های پیشین را تایید کرد که سپاه قدس در سوریه، همچنان به احداث یکی از بزرگترین پایگاه های نظامی خود در شرق سوریه و نزدیکی مرز عراق ادامه می دهد و اخیرا یک تونل بزرگ زیرزمینی برای انبار کردن موشک و جنگ افزارهای دیگر در آن پایگاه احداث کرده است.

پیشتر، گزارش های مشروحی در این زمینه، همراه با تصاویر ماهواره ای در اسرائیل منتشر شده بود که نشان می داد تلاش حکومت ایران برای ساخت این پایگاه بزرگ همچنان ادامه دارد.

به موجب گزارش ها، نیروی هوایی اسرائیل، در تلاش برای نابودی این پایگاه و تاسیسات آن، تا کنون چندین بار آن نقطه را بمباران کرده، ولی از قرائن چنین بر می آید که عملیات ساختمانی همچنان ادامه دارد و حتی گسترده تر شده است.

رژیم ایران این پایگاه را در نقطه ای از خاک سوریه به نام البوکمال برپا می سازد که در فاصله کمی از خاک عراق قرار دارد. رژیم ایران این پایگاه را “امام علی” نام نهاده و گفته می شود که بزرگترین پادگان نظامی در خاک سوریه محسوب می شود.

نگرانی اسرائیل از آن است که رژیم ایران با سوء استفاده از موقعیت ضعیف دولت در بغداد، و همچنین عوامل مزدوری که در شمال عراق تحت فرمان خود دارد، بکوشد از طریق زمینی مقادیر زیادی اسلحه را از خاک ایران به سوریه بفرستد و در پایگاه امام علی ذخیره کند. رژیم قصد دارد مقادیری از این تسلیحات را برای حزب الله به لبنان بفرستد و بخشی از آن را در اختیار ارتش سوریه بگذارد. ولی قسمت عمده این تسلیحات، که از جمله ممکن است شامل موشک های نقطه زن باشد، برای شلیک مستقیم به اسرائیل مورد استفاده قرار گیرد.

با آن که اسرائیل از یک سال پیش، خبر اجرای این پروژه از جانب رژیم ایران را علنی کرد، در تهران هنوز کوچکترین سخنی در این باره گفته نشده است.

اکنون فاکس نیوز با استناد به تصاویر ماهواره ای، خبر می دهد که رژیم ایران تونل های برگی در اعماق این پایگاه برپا ساخته تا بتواند پیشرفته ترین جنگ افزارهای خود را در آنجا ذخیره کند و به خیال خود، از بمباران هوایی در امان باشد.

سپاه پاسداران در چندین نقطه ایران نیز تونل های مشابه برپا ساخته که در آن موشک های نقطه زن همراه با کامیون های پرتاب آن ذخیره شده است.