فرانسه شنبه اعتراضی دیگری را پشت سر گذاشت

آقای ترامپ شنبه دیروز در توییتر خود نوشت معاهده پاریس برای خود پاریس خوب جواب نداده است 

فرانسه شنبه اعتراضی دیگری را پشت سر گذاشت و در نتیجه تظاهرات و اغتشاشات ۱۴۰۰ تن بازداشت و جمعی نیز زخمی شدند.

نخست وزیر فرانسه وعده کرد که رئیس جمهوری به خواسته‌های مشروع مردم احترام خواهد گذاشت و مشکلات موجود با گفتگو و مسالمت آمیز حل و فصل خواهد شد.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعتراضات در فرانسه را نتیجه معاهده اقلیمی پاریس عنوان کرد و گفت :

معترضان فرانسوی شعار می‌دهند که ما ترامپ را می‌خواهیم.

آقای ترامپ شنبه دیروز در توییتر خود نوشت معاهده پاریس برای خود پاریس خوب جواب نداده است .اعتراض و شورش سراسر فرانسه را فراگرفته و مردم نمی‌خواهند که چنین پولی بپردازد ی که بیشتر آن به کشور های جهان سوم می رسد و معلوم نیست چه میشود که شاید از محیط زیست حفاظت شود.

معترضان فریاد می‌زنند که ما ترامپ را می‌خواهیم , آقای ترامپ می نویسد فرانسه عاشقتم.