فرانسه کنفرانس بین‌المللی «دوربان» را که ظاهرا علیه نژادپرستی است، به علت انحراف از هدف، تحریم کرد

دولت فرانسه اعلام داشت که یک همایش بین المللی را که موضوع آن بررسی نژادپرستی و تبعیض در جهان است و تحت سرپرستی سازمان ملل برگزار می شود تحریم می‌کند، زیرا دو کنفرانس پیشین، از پدیده‌های واقعی نژادپرستی غافل شد و به صورت یک همایش سیاسی و مغرض درآمد.

این همایش که امسال در شهر نیویورک برگزار خواهد شد، در نخستین همایش خود که بیست سال پیش در چنین روزهایی در شهر دوربان آفریقای جنوبی برگزار شد، با نادیده گرفتن پدیده‌های واقعی نژاد پرستی و ایجاد تنفرهای قومی و دینی، اسرائیل و جنبش صیونیسم را یک پدیده نژاد پرست توصیف کرد و این در حالی است که در طول تاریخ، یهودیان، خود قربانیان اصلی نژاد پرستی و یهودستیزی بوده‌اند و کشور اسرائیل بر اساس دموکراسی و تساوی حقوق بین شهروندان برپا شده است.

به دنبال این قطعنامه مغرضانه در کنفرانس دوربان در بیست سال پیش بود که اسرائیل و ایالات متحده دومین همایش آن را که ده سال پیش برگزار شد تحریم کردند و آن را نهادی یهودستیز و ضد اسرائیلی توصیف کردند که واقعیات جهانی را تحریف می‌کند و پدیده‌های زشت نژاد پرستی و یهودستیزی در برخی کشورها و مذاهب و ایدئولوژی ها را نادیده می‌گیرد.

همایش سوم کنفرانس دوربان، قرار است در روزهای آینده برگزار شود و اکنون دولت فرانسه نیز اعلام می‌دارد که آن را تحریم خواهد کرد. زیرا این همایش با آن که تحت نظر سازمان ملل برگزار می‌شود، با تحریف واقعیات و گرفتن تصمیمات نادرست، در جهت معکوس از هدفی که برای آن توصیف شده بود گام بر می دارد.

بیست سال پیش، گروه کشورهای عرب که اسرائیل را به نابودی تهدید می‌کردند و همچنین کشورهای موسوم به “غیرمتعهد” که اکثرا نظام های دیکتاتوری دارند، به تصویب قطعنامه‌ای پرداختند که با نژادپرست خواندن اسرائیل، موجب شد که مجمع عمومی سازمان ملل نیز قطعنامه‌ای تصویب کند که در آن جنبش “صیونیسم” که همانا ناسیونالیسم یهود است، یک ایدئولوژی نژادپرست توصیف گردید. در آن هنگام ریاست سازمان ملل را «کورت والدهایم» به عهده داشت که بعدها معلوم شد که دارای سوابق نازی بوده و در دوران جوانی در سازمان جوانان نژادپرست هیتلری عضویت داشته است. والدهایم این بخش از پیشینه خود را پنهان داشته بود، ولی رسانه های همگانی آن را افشا کردند.

همایش سوم کنفرانس دوربان که قرار است در روزهای آینده برگزار گردد، در حالی تشکیل می‌شود که تعصبات دینی و نژادپرستی در ایران، افغانستان و برخی کشورهای دیگر به اوج رسیده و یهودستیزی نیز در اروپا و حتی ایالات متحده شدت گرفته است و در همان حال، ترور فلسطینی، اسرائیل را به نابودی تهدید می‌کند و رژیم ایران به کمک‌های مالی و تسلیحاتی به آن ها ادامه می‌دهد.