فرزند مهدی کروبی از شرایط نامناسب جسمانی او در حصر خبر داد

فرزند مهدی کروبی،  یکی از رهبران جنبش سبز ایران که بیش از ۹ سال است در خانه اش زندانی شده است،به رسانه های  جمعی خبرداد : شرایط جسمانی پدرم نامناسب است و رو به وخامت می رود.این نمونه دیگری از ستمگری حکومت ایران به سالخورده ای است که سال هاست در زندان خانگی بسر می برد.

فرزند مهدی کروبی،  با انتشار تصویری از پدرش  با دست گچ گرفته در شبکه اجتماعی اینستاگرام افزود:  طی یک ماه و نیم اخیر وضعیت جسمانی به شدت وخیم شده است . وی ماه گذشته پس از استحمام و در هنگام بیرون آمدن ناگاه بیهوش نقش بر زمین مى‌شود و همین حادثه  منجر به بستری شدن یک روزه وی شد  اما از آن زمان به بعد که توسط نیروهای اطلاعات به بیمارستان برده شده است ،به سختی چند قدم راه می‌رود و در روزهای اخیر نیز دو بار از پله‌ها افتاده که بار دوم دست او مو برداشت چند هفته‌ای باید در گچ باشد.

محمد تقی کروبی، در ادامه افزود: مادرش فاطمه کروبی که در منزل حضور داشته با اورژانس و پزشک وزارت اطلاعات تماس می‌گیرد اما با وجود انجام اقدامات اولیه و توصیه به لزوم “انتقال فوری” به بیمارستان،”ماموران در زندان خانگی  به بهانه امور حفاظتی اعزام به بیمارستان را با یک ساعت تاخیر انجام می‌دهند.

محمدتقی کروبی که این تاخیر را پس از گذشتن ۱۰ سال حبس  خانگی، “تامل‌برانگیز” خوانده است.

مهدی کروبی ۸۲ ساله و از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مناقشه‌انگیز سال ۱۳۸۸ در ایران از زمستان سال ۱۳۸۹ به دستور رهبر جمهوری اسلامی در خانه زندانی شده است.

مهدی کروبی همراه میرحسین موسوی، دیگر نامزد آن انتخابات، نتایج اعلام شده را که به پیروزی محمود احمدی‌نژاد انجامید نپذیرفت و آن را حاصل تقلب خواند. انتخابات مورداشاره اعتراضات گسترده حامیان مهدی کروبی و میرحسین موسوی را نیز به دنبال داشت که حکومت ایران با کشتن شماری از معترضان و دستگیری منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی و صدور احکام زندان طولانی آن را سرکوب کرد.