فرستاده صلح آمریکا می گوید هیچ طرحی صلح با فلسطینی ها نباید امنیت اسرائیل را به خطر اندازد

نخست وزریر اسرائیل در دیدار جیسون گرینبلات-چپ و سفیر آمریکا در اسرائیل

فرستاده صلح ایالات متحده حقوقدان جیسون گرینبلات تاکید کرد که در هر طرح صلیحی که دولت واشنگتن تهیه می کند، امنیت اسرائیل به خوبی در نظر گرفته خواهد شد و نیازهای امنیتی این کشور منظور خواهد گردید.

حقوقدان گرینبلات حدود یک سال پیش، از جانب پرزیدنت ترامپ برای کمک به برقراری صلح بین اسرائیل و فلسطینیان گزیده شد و از آن هنگام چندین سفر به اسرائیل و سرزمین های فلسطینی نشین داشته است.

حکومت خودگردان فلسطینی اخیرا ایالات متحده و فرستادگان آن را مورد تحریم قرار داده و حاضر به گفتگو با آن ها نیست.

آغازگر این روند، اقدام پرزیدنت ترامپ در انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم بود که واکنش های توهین آمیزی را از جانب رهبران فلسطینی به دنبال آورد و آنان از دیدار با فرستادگان آمریکایی روی گرداندند و همچنین برخی از پیشنهادهای آنان را برای پیشبرد صلح رد کردند.

حقوقدان گرینبلات در مصاحبه با یک نشریه آمریکایی گفت که ایالات متحده در تنظیم طرح صلح خود، این نکته را کاملا در نظر دارد که در آینده به امنیت و استقرار اسرائیل کوچکترین آسیبی نرسد و این کشور از امنیت کامل برخوردار باشد.

گرینبلات در بخش دیگری از این مصاحبه گفت که قهربازی فلسطینی ها و خودداری آن ها از ادامه تماس با ایالات متحده و همکاری برای پیشبرد صلح، در نهایت امر به زیان خود آنان تمام خواهد شد. وی گفت که این گونه رفتار فلسطینیان نسبت به ایالات متحده و رهبران آن بسیار توهین آمیز بوده است.

این سخنان فرستاده صلح آمریکا در یک شبکه خبری به نام “سرزمین اسرائیل   The Land of Israel Netانتشار یافت.

او گفت که هنگام تنظیم طرح نهایی به هدف پیشبرد صلح بین اسرائیل و فلسطینیان همه نیازهای امنیتی اسرائیل منظور خواهد شد، و در غیر این صورت چنین برنامه ای ارائه نخواهد گردید.

فرستاده صلح ایالات متحده، در بخش دیگری از سخنان خود، گروه تروریستی حماس را یکی از بزرگترین موانع در راه پیشبرد صلح بین اسرائیل و فلسطینیان دانست. او از جمله گفت که حماس اهالی نوار غزه را به گروگان گرفته و آن ها را برای تامین هدف های خشونت بار خود قربانی می کند.