فرستاده ویژه پرزیدنت ترامپ برای پیشبرد صلح اسرائیلی – فلسطینی در اورشلیم است

جِیسون گرین بلات

در برخی گزارش ها آمده است که فرستاده ویژه پرزیدنت ترامپ به هدف پیشبرد صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها، حقوقدان جِیسون گرین بلات پریشب (چهارشنبه) وارد اسرائیل شده و تا پایان دیدار مایک پنس از منطقه در این کشور خواهد ماند.

یکی از هدف های این سفر، دیدار و گفتگو با نمایندگان کشورها و نهادهایی است که در گروهی به نام “کوارتِت” عضویت دارند. سخن از نمایندگان ایالات متحده و روسیه از یک سو و نمایندگان اتحادیه اروپا و سازمان ملل از سوی دیگر است که ماموریت آن ها تلاش برای پیشبرد صلح بین اسرائیل و فلسطینی هاست. گروه “کوارتِت” پانزده سال پیش برپا شد، ولی تاکنون هیچ دستاوردی نداشته است.

پس از آن که پرزیدنت ترامپ سیاست جدید ایالات متحده در مورد اورشلیم را بیان کرد، محمود عباس در یک سخنرانی تند و گزنده، به توهین علیه او پرداخت و وی را “خانه خراب” خطاب کرد.